Subsidie coulance op isolatiemaatregelen voor VvE’s aanvragen

Wilde uw Vereniging van Eigenaars (VvE) verduurzamen na het krijgen van een gemeentelijk EnergieMaatwerkAdvies (EMA)? En kwam u door het wegvallen van de subsidieregeling Wonen op schone energie Den Haag in de problemen? Dan kunt u een coulancesubsidie aanvragen.

U kunt tot en met 31 december 2025 subsidie aanvragen. Voor deze subsidie is in totaal € 500.000 beschikbaar. Als het subsidiebedrag op is, sluit de regeling.

Voor VvE’s in Den Haag waarbij meer dan 50% van de appartementen een woonfunctie heeft.

U voldoet aan alle voorwaarden. Bekijk de voorwaarden en de hoogte van de subsidie in de Begin externe link: Subsidieregeling coulance op isolatiemaatregelen voor Vereniging van Eigenaars Den Haag 2023 (RIS316970)(Externe link), einde externe link..

Instructiebladen

Ook voert u het werk uit volgens de Begin link: instructiebladen, einde link. . Wilt het werk anders uitvoeren? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt de offerte met uitleg per e-mail sturen naar Begin link: bouwecologie@denhaag.nl, einde link. . Dan kijkt de gemeente of u recht heeft op subsidie.

U kunt subsidie aanvragen door het formulier in te vullen en te mailen naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Stuur de bijlagen mee die nodig zijn bij de aanvraag.

Aanvraagformulier subsidie coulance isolatie VvE’s 2023

(PDF, 114,2 KB)

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u 80% van het subsidiebedrag meteen op uw rekening gestort.

Verantwoording

Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Vul het verantwoordingsformulier hieronder in en mail het naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Stuur daarbij de volgende stukken mee:

  • als een aannemer het werk deed:
    • de facturen met een overzicht van de gebruikte materialen en het aantal vierkante meter. De facturen zijn niet ouder dan 4 maanden op het moment dat u de verantwoording stuurt.
  • als u zelf het werk deed:
    • de (kopie van de) facturen van alle materialen die u heeft gekocht. En van andere kosten die u moest maken.

Verantwoordingsformulier

(PDF, 109,3 KB)

Verklaring aannemer

(PDF, 79,3 KB)

Te veel subsidie terugbetalen

Heeft u meer subsidie gehad dan nodig? Of heeft u het werk niet helemaal laten doen? Dan betaalt u dat geld terug aan de gemeente.

Controle werkzaamheden

De gemeente mag de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Ook kan de gemeente contact met u opnemen voor een beoordeling tussendoor.

Veranderingen aan een monument

Is uw VvE een monument? Dan moet u voor werk aan het dak en gevel een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werk aan de vloer. Neem bij veranderingen aan een monument altijd even Begin link: contact op met de gemeente, einde link. . Kijk op de pagina Begin link: Monument wijzigen, einde link. voor meer informatie.

Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. . Neem voor andere vragen Begin link: contact op met de gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070