Compensatie OZB voor sportverenigingen aanvragen

Haagse sportclubs worden gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt de heffing voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de sportclubs wil de gemeente bereiken dat sport goedkoper en daardoor toegankelijker wordt.

Uw sportvereniging komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als:

 • deze statutair in Den Haag gevestigd is
 • deze aangesloten is bij een sportbond die lid is van NOC*NSF

Verenigingen, stichtingen en bedrijven die op commerciële basis sportfaciliteiten aanbieden komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

Uw aanvraag van compensatie moet vóór 1 december van het betreffende jaar binnen zijn.

 • Verenigingen die gebruik maken van een sportaccommodatie, waarvan de gemeente Den Haag eigenaar is.
  Deze verenigingen krijgen geen aanslagbiljet van belastingzaken.
 • Verenigingen die eigenaar zijn van hun sportaccommodaties.
  Deze verenigingen krijgen wel een aanslagbiljet van belastingzaken voor de OZB-heffing. Toch kunnen deze clubs in aanmerking komen voor de compensatieregeling als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Verenigingen met accommodaties buiten Den Haag.
  Als een statutair in Den Haag gevestigde sportclub haar accommodatie niet op Haags grondgebied heeft, ontvangt zij een aanslagbiljet van de belastingdienst van de desbetreffende gemeente. Ook deze clubs komen in aanmerking voor de compensatieregeling, zoals die geldt voor sportclubs die eigenaar zijn van hun accommodatie.

Het aanvraagformulier en de procedure kunt u hieronder downloaden. Print het aanvraagformulier en vul het in. Stuur het met de bijlagen naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

of naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Aanvraagformulier compensatie OZB voor sportverenigingen

(PDF, 93,4 KB)

 • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB)
 • kopie betaalbewijs van de aanslag

Binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of uw vereniging de compensatie krijgt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Begin link: afdeling Sportbeleid, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070