Subsidies onderwijsbeleid

Wilt u subsidie voor onderwijsbeleid aanvragen? In het Subsidieoverzicht onderwijsbeleid leest u welke regels er gelden voor het aanvragen van subsidie.

Bekijk de laatste informatie en een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen op de pagina Subsidieoverzicht onderwijsbeleid.

Voor wie?

Haagse schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen. En organisaties die scholen hulp en advies bieden en ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten voor Den Haag en haar inwoners.

Soms kunt u subsidie aanvragen voor regionale activiteiten. Bijvoorbeeld voor activiteiten die vallen onder de wettelijke taak van Den Haag als centrumgemeente Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (aanpak voortijdig schoolverlaten) voor de regio Haaglanden. Per activiteit wordt aangegeven wanneer dit het geval is.

Onderwijsloket

U kunt subsidies aanvragen via het Onderwijsloket. Lees voor welke thema’s en activiteiten u subsidie kunt aanvragen in de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026.

Bekijk in het Subsidieoverzicht onderwijsbeleid voor welke thema’s en activiteiten u subsidie kunt aanvragen, hoe u dat doet en wat de regels zijn.

Subsidie toekennen

Als u subsidie heeft aangevraagd kunt u via het Onderwijsloket volgen hoe het staat met uw aanvraag. Lees hier ook de laatste informatie over hoe de subsidie wordt verleend.

Subsidie verantwoorden

Als u subsidie heeft ontvangen moet u verantwoording afleggen. Lees hierover meer informatie op de pagina Wet- en regelgeving subsidies.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de afdeling Onderwijsbeleid via onderwijsloket@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070