Subsidie Haags Ontmoeten voor 2024 aanvragen

Heeft u ruimte en wilt u activiteiten organiseren voor ouderen met regieverlies en mantelzorgers? Helpen uw activiteiten de ouderen langer lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond te blijven? Vraag dan subsidie aan.

Op een Haags Ontmoeten-locatie kunnen ouderen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en samen een activiteit doen. De activiteiten moeten helpen bij een lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond leven. Denk aan yoga, handwerken, met elkaar de krant lezen en het nieuws bespreken.

 Mantelzorgers zijn ook welkom. Op de locatie is er iemand die luistert naar u en informatie kan geven.

De Haags Ontmoeten-locaties zijn verspreid over de hele stad en het hele jaar open.  

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Het uitvoeren van Haags Ontmoeten op 1 of meer locaties in 2024 (het hele jaar).
 2. De programmacoördinatie van Haags Ontmoeten-locaties in 2024 (het hele jaar).
 3. Uitbreiden van de openingstijden en de opening van nieuwe locaties in de loop van 2024.

U kunt subsidie aanvragen in de volgende periodes:

 • Van 26 juni tot 16 juli 2023: Haags Ontmoeten-locaties en programmacoördinatie.
 • Van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024: uitbreiden van openingstijden of een nieuwe locatie.

U kunt subsidie aanvragen tot het budget (het geld) op is. Er is in totaal € 3.230.000 subsidie.

Organisaties, stichtingen en verenigingen.

U moet in elk geval voor het volgende zorgen om subsidie te krijgen:

 • De Haags Ontmoeten-locatie is minimaal 6 uur per week open.
 • De activiteiten dragen bij aan de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van de deelnemers.
 • Tijdens de openingsuren is er altijd een vrijwilliger of professionele werknemer aanwezig.

Bekijk de andere voorwaarden in de Subsidieregeling Haags Ontmoeten 2023 (RIS315531)(Externe link).

Bij uw aanvraag heeft de gemeente het volgende nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een begrotingsformulier
 • een projectplan
 • bij opening van een nieuwe locatie of uitbreiding van de openingstijden:
  • een onderzoek naar de wens hiervoor in de wijk of buurt

Schrijftips projectplan Haags Ontmoeten

(PDF, 80,3 KB)

Begrotingsformulier subsidie Haags Ontmoeten. Voor uitbreiding van de openingstijden en opening van nieuwe locaties in de loop van 2024 (categorie 3)

(PDF, 161,1 KB)

Aanvraagformulier subsidie Haags Ontmoeten. Voor uitbreiding van de openingstijden en opening van nieuwe locaties in de loop van 2024 (categorie 3)

(PDF, 105,1 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten van uw organisatie, stichting of vereniging

 • Voor een Haags Ontmoeten-locatie of programmacoördinatie: u hoort voor 30 september 2023 of u subsidie krijgt.
 • Voor uitbreiding van de openingstijden of een nieuwe locatie (in de loop van 2024): de gemeente beslist binnen 12 weken.

 • Wilt u subsidie voor Haags ontmoeten-locaties, programmacoördinatie of uitbreiding van de openingstijden aanvragen? Dan kan dat alleen binnen de Subsidieregeling Haags Ontmoeten(Externe link). U kunt hiervoor de Subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal niet gebruiken.
 • Vraagt u subsidie aan voor Haags Ontmoeten-locaties? Dan nodigt de gemeente u eind augustus of begin september uit voor een gesprek. U kunt dan extra uitleg geven over uw aanvraag. En de gemeente kan u een aantal vragen stellen. Uw uitleg en antwoorden hebben invloed op de beoordeling van de aanvraag. Let op: de vragen gaan alleen over de informatie in uw aanvraag. U kunt tijdens het gesprek geen aanvullingen doen op uw projectplan.
 • De gemeente beoordeelt de aanvragen voor Haags Ontmoeten-locaties en de programmacoördinatie (voor het jaar 2024) met punten. De aanvraag met de meeste punten komt bovenaan. De aanvraag met de minste punten komt onderaan.
 • Aanvragen voor uitbreiding openingstijden en openen nieuwe locaties (in de loop van 2024) beoordeelt de gemeente op volgorde van binnenkomst.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

PEP Den Haag kan u ook helpen bij het aanvragen van subsidie. Lees meer informatie op de website van PEP Den Haag(Externe link).

Spreekuren gemeente

De gemeente heeft begin juni speekuren georganiseerd voor organisaties. Wilt u weten welke vragen daarbij gesteld zijn en wat de antwoorden van de gemeente waren? Stuur dan een e-mail naar haagsontmoeten@denhaag.nl.

Heeft u vragen over Haags Ontmoeten? Stuur dan een e-mail naar haagsontmoeten@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070