Subsidie Toegankelijke stad voor iedereen aanvragen

Organiseert u activiteiten die zorgen dat mensen met een handicap gebouwen, de ruimte buiten, websites en apps goed kunnen gebruiken? En dat zij zoals iedereen kunnen meedoen aan het sociale leven in de stad? En zich welkom voelen? Vraag dan subsidie aan.

Er zijn 2 soorten subsidie:

 • projectsubsidie (voor tijdelijke projecten)
 • jaarsubsidie (voor activiteiten over een heel jaar
De aanvraagtermijn voor jaarsubsidies voor 2024 is voorbij. De informatie hieronder gaat daarom over de projectsubsidie.

Voorbeelden projectsubsidie

 • De ruimte buiten of in gebouwen aanpassen voor mensen met een handicap.
 • Websites of apps zo maken dat mensen met een handicap die kunnen gebruiken.
 • Personeel trainen in het contact met mensen met een handicap.
 • Mensen zonder handicap laten ervaren hoe het is om een handicap te hebben.
 • Een theaterstuk aanpassen voor mensen met een handicap.
 • Uw organisatie of bedrijf beter toegankelijk maken voor mensen met een handicap.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties. (rechtspersonen)

Hoogte subsidie

 • Projectsubsidie voor het toegankelijk (makkelijk bereikbaar) maken van gebouwen of de ruimte buiten (fysieke toegankelijkheid):
  • maximaal € 25.000 per locatie (maximaal 2).
  • Tot € 10.000 is de subsidie 100 %, boven € 10.000 is de subsidie 75 % van de kosten.
 • Projectsubsidie voor het toegankelijk maken van een website of app (digitale toegankelijkheid)
  • maximaal € 25.000 per project.
  • Tot € 10.000 is de subsidie 100 %, boven € 10.000 is de subsidie 75 % van de kosten.
 • Projectsubsidie om mensen met een handicap mee te laten doen in de samenleving (sociale toegankelijkheid):
  • € 25.000 per project (maximaal € 50.000 per aanvrager).

  • De activiteit of het project zorgt dat de toegankelijkheid voor mensen met een handicap beter wordt.
  • Ervaringsdeskundigen (mensen met een handicap) werken mee aan de activiteit of het project.
  • Het project duurt maximaal 1 kalenderjaar.

  Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen(Externe link), einde externe link. (overheid.nl). Of vraag om een samenvatting van de regeling door een e-mail te sturen naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. .

  Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • een ingevuld aanvraagformulier (zie onder Begin link: aanvragen, einde link. )
  • een ingevuld begrotingsformulier
  • een projectplan (alleen als uw project helpt bij sociale toegankelijkheid: zorgen dat er meer begrip is voor mensen met een handicap, dat ze welkom zijn, kunnen meedoen en erbij horen)
  • als dat voor uw project geldt: offertes (bij aanvragen voor het aanpassen van gebouwen, ruimte buiten, websites of apps)
  • een bewijs dat u wel of niet btw moet betalen
  • een verklaring van de eigenaar dat deze akkoord gaat met de aanpassing (bij aanvragen voor aanpassing gebouw of ruimte buiten)

  Download het begrotingsfomulier voor het toegankelijk maken van gebouwen of de ruimte buiten, website of apps:

  Begrotingsformulier projectsubsidie fysieke of digitale toegankelijkheid

  (PDF, 118,1 KB)

  Download het begrotingsformulier voor projecten om mensen mee te laten doen in de samenleving:

  Begrotingsformulier projectsubsidie sociale toegankelijkheid

  (PDF, 161,3 KB)

  Download het projectplan subsidie sociale toegankelijkheid.

  Projectplan bij aanvraag projectsubsidie sociale toegankelijkheid

  (PDF, 73,7 KB)

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, moet u de volgende stukken ook meesturen:

  • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onleesbaar maken)

  U kunt projectsubsidie het hele jaar aanvragen. Maar minimaal 12 weken voor de start van het project.

  Vul onderstaand online formulier in om een subsidie aan te vragen. Upload de documenten die Begin link: nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. .

  Na uw aanvraag

  De gemeente behandelt de aanvragen voor de projectsubsidie in volgorde van binnenkomst tot de subsidie op is.

  Is de aanvraag compleet? Dan hoort u binnen 12 weken of en hoeveel projectsubsidie u krijgt. U krijgt hierover een brief of een e-mail.

  PEP Den Haag helpt u graag bij uw subsidieaanvraag. Lees meer informatie op de website van Begin externe link: PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

  Wilt u advies over het verbeteren van de toegankelijkheid in gebouwen, de buitenruimte, of van websites of apps? Stichting Voorall helpt u graag. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van Voorall(Externe link), einde externe link..

  Heeft u vragen over de subsidie, het beleid voor een toegankelijke stad of wilt u de samenvatting van de regeling ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070