Subsidie cultureel ondernemerschap aanvragen

De gemeente vindt een gezonde culturele sector belangrijk. Daarom moedigt zij cultureel ondernemerschap aan. Kunst- en cultuurorganisaties kunnen een aanvraag doen via de Subsidieregeling stimulering cultureel ondernemerschap. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar van € 300.000.

De gemeente vraagt aan culturele organisaties hun ondernemerschap te ontwikkelen in het beleidskader Een zee aan mogelijkheden (RIS302961)(Externe link). Om daaraan te werken kunnen instellingen hun vaardigheden, kennis, instrumenten en voorzieningen verbeteren. Dit wordt ook wel ‘capacity building’ genoemd.

De subsidie is er voor Haagse kunst- en cultuurorganisaties, die hun activiteiten ook in Den Haag uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties in de beeldende kunst, muziek, theater, urban arts, dans, geschreven woord en film.

U leest hieronder de belangrijkste voorwaarden. De complete voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen staan in het aanvraagformulier.

  • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die door de zogenoemde ‘capacity building’ het cultureel ondernemerschap van de organisatie ontwikkelen.
  • De organisatie voert de activiteiten uit in het kalenderjaar waarin de subsidie is ontvangen.
  • Het resultaat van de activiteiten heeft tenminste 3 jaar effect.
  • Bij aanvragen boven de € 10.000 mag uw begroting niet compleet afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie.
  • U kunt per aanvraag maximaal € 50.000 aanvragen.

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen toe. In het aanvraagformulier leest u wat er in de bijlagen moet staan. De gemeente behandelt alleen complete aanvragen.

Aanvraagformulier Subsidie voor cultureel ondernemerschap

(PDF, 100,1 KB)

Stuur uw aanvraag naar subsidies@denhaag.nl. Ook kunt u de aanvraag geprint sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16 106
2500 BC Den Haag

Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging per post. Binnen 3 maanden na deze bevestiging krijgt u van de gemeente de uitslag ook per post.

Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV)(Externe link). Of bekijk de specifieke informatie over de Subsidieregeling stimulering cultureel ondernemerschap Den Haag 2020 (RIS304586)(Externe link).

Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar infocultuur@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070