Subsidie jeugd, spel en natuur aanvragen

Organiseert u spelactiviteiten voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar? In of over de natuur? Waardoor zij hun talenten beter ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan.

De activiteiten helpen de jongeren bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren samenwerken, zelfstandig opdrachten uitvoeren, respectvol met elkaar omgaan en voor zichzelf opkomen.

U kunt in 1 keer subsidie aanvragen voor 2024, 2025 en 2026 voor activiteiten:

 • waardoor Haagse jongeren zich sociaal en emotioneel beter voelen

 • waardoor jonge Hagenaars zich meer verbonden voelen met de natuur om hen heen

 • die voor groepen zijn en alleen voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar

U kunt maximaal € 16.200 subsidie aanvragen voor de hele subsidieperiode. Hierbij geldt dat u per kalenderjaar niet meer kunt aanvragen dan:

 • € 5.200 voor 2024
 • € 5.400 voor 2025
 • € 5.600 voor 2026

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u aan alle voorwaarden voldoen.

De activiteiten:

 • zijn voor Haagse jongeren van 5 tot en met 18 jaar

 • worden in groepen uitgevoerd

 • worden het hele jaar door georganiseerd

 • worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid

Bij het aanvragen van deze subsidie heeft u nodig:

 • uw gegevens
 • een activiteitenplan, hierin staan:

  • de projectnaam
  • datum en plaats van de spelactiviteit
  • een beschrijving van de spelactiviteiten die u in 2024, 2025 en 2026 organiseert en hoe vaak u die uitvoert
  • de doelen en resultaten van de spelactiviteit die u verwacht
  • doelgroep en het aantal deelnemers dat u verwacht
  • een beschrijving hoe u voldoet aan alle voorwaarden en regels uit de subsidieregeling
 • een begroting en dekkingsplan 2024, 2025 en 2026

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van 1 van uw laatste rekeningafschriften (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten

Bent u ondernemer?

Stuur dan ook mee:

 • een bewijs dat u btw moet betalen
 • een overzicht van de verrekenbare en niet-verrekenbare btw

Voor spelactiviteiten in 2024, 2025 en 2026 kunt u tot 31 maart 2024 subsidie aanvragen.

Stuur het aanvraagformulier naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag.

Download hieronder het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Subsidieregeling jeugd, spel en natuur

(PDF, 163,7 KB)

U krijgt binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend bericht van de gemeente.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: jeugd@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070