Subsidies

 • Subsidies wonen en bouwen

  Subsidies voor isoleren, duurzaamheid, veiligheid, bewonersorganisaties, planschade en meer.

 • Subsidies zorg en welzijn

  Subsidies Impuls, Stimuleren, Stimuleren Vrijwillige Inzet, taallessen, jeugdbeleid, mantelzorg, Haagse ouderensociëteiten, VOG.

 • Subsidies cultuur

  Subsidies culturele projecten, Subsidieregeling makers, Broedplaatsen, buurtbibliotheek, Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

 • Subsidies sport

  Subsidies en compensatie OZB voor sportverenigingen, topsportevenementen en Investeringssubsidie Accommodatie Sportverenigingen (IAS).

 • Subsidies onderwijs

  Subsidies Onderwijsloket, kinderopvang, peuterspeelzaal en studentenorganisaties.

 • Subsidies evenementen

  Subsidie kleine en grote publieksevenementen, activiteiten stadsdelen.

 • Subsidies verkeer en vervoer

  Subsidies elektrische bestelauto's en taxi's, subsidie parkeervergunningen elektrische deelauto’s aanvragen, sloopregeling dieselauto’s, brommers en snorfietsen.

Overig subsidies