Subsidies

 • Subsidies milieu en duurzaamheid

  Subsidies voor isolatie, opvang van regenwater, sloopregeling dieselauto's en bromfietsen, duurzaam wijkproject, onderhoudsplan VvE, parkeren one-way deelauto's.

 • Subsidies in de buurt

  Subsidies kinderbuurtvakantie, activiteiten stadsdeel, bewonersinitiatieven veiligheid, taallessen in de buurt, nieuwe buurtbibliotheken.

 • Subsidies wonen en bouwen

  Subsidies voor geluidwerende maatregelen, bewonersorganisaties, schade als gevolg van gemeenteplan, groepswonen,

 • Subsidies cultuur en evenementen

  Subsidies culturele projecten, cultureel plan, kunstruimtes, cultureel ondernemerschap, kleine en grootschalige publieksevenementen, stadsdeelactiviteiten, verantwoording kunstsubsidies.

 • Subsidies zorg en welzijn

  Subsidie sociaal en vitaal, innovatieve welzijnsprojecten, jeugdbeleid, toegankelijkheid voor maatschappelijke organisatie, emancipatie, ouderenactiviteiten.

 • Subsidies onderwijs

  Subsidie voor innovaties in het onderwijs, peuterspeelzalen, studentenorganisaties, leerlingenvervoer, onderwijsbeleid.

 • Subsidies sport

  Subsidies voor accommodaties sportverenigingen, compensatie OZB, energiebesparing, topsportevenementen, congresdeelname en fondsen.

 • Subsidies werk en inkomen

  Subsidie financiƫle hulpverlening, ondersteunen sociaal ondernemen, minimabeleid,

Overig subsidies