Subsidies

 • Subsidies wonen en bouwen

  Subsidies voor isoleren, duurzaamheid, veiligheid bewonersorganisaties, planschade, sociale huur, Binckhorst projecten en meer.

 • Subsidies zorg en welzijn

  Subsidies Impuls, Stimuleren, Stimuleren Vrijwillige Inzet, taallessen, jeugdbeleid, mantelzorg, Haagse ouderensociƫteiten, VOG.

 • Subsidies cultuur

  Subsidies culturele projecten, Broedplaatsen, buurtbibliotheek, Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, subsidieregister.

 • Subsidies sport

  Subsidies en compensatie OZB voor sportverenigingen, topsportevenementen en Investeringssubsidie Accommodatie Sportverenigingen (IAS).

 • Subsidies onderwijs

  Subsidies Onderwijsloket, activiteiten kinderen Samenspel, kinderopvang, peuterspeelzaal en studentenorganisaties.

 • Subsidies evenementen

  Subsidie kleine en grote publieksevenementen, activiteiten stadsdelen.

 • Subsidies verkeer en vervoer

  Subsidies elektrische voertuigen, subsidie buurtstalling aanvragen, sloopregeling voor dieselauto, brommers en snorfietsen.

Overig subsidies