Vergunningen openbare weg

 • Vergunning gebruik openbare weg aanvragen

  Wilt u tijdelijk een container, steiger, terras of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? Vraag een vergunning 'Gebruik openbare weg' aan.

 • Melding gebruik openbare weg voor (bouw)werkzaamheden

  Wilt u voor (bouw)werkzaamheden een steiger, puincontainer, mobiel toilet, een bouwkeet of ander object op de openbare weg plaatsen? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Laad- en loshaven op straat aanvragen

  Vraag als ondernemer een laad- en loshaven aan. Op deze plek mogen voertuigen stilstaan om goederen direct te laden en te lossen.

 • Uitstallingsvergunning aanvragen

  Bent u een ondernemer en wilt u een uitstalling plaatsen op de openbare weg, zoals een reclamebord? Dan heeft u een vergunning nodig. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Incidentele of seizoenstandplaats op de openbare weg aanvragen

  Bent u ondernemer en wilt u een incidentele standplaats of een seizoenstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor venten is geen vergunning nodig.

 • Takelvergunning aanvragen

  Wilt u takelwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte? Vraag dan een takelvergunning aan bij de gemeente.

 • Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen

  Wilt u voor de uitvoering van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Dan heeft u daarvoor een instemmingsbesluit nodig.

 • Filmopnames maken in Den Haag

  Wilt u opnames voor een speelfilm of televisieserie maken? Den Haag biedt hiervoor veel mogelijkheden. Neem contact op met de Film Office voor advies of vraag direct een vergunning aan.

 • Ontheffing pollers aanvragen

  Voetgangersgebieden zijn afgesloten door pollers: paaltjes die omhoog en omlaag kunnen. Leveranciers mogen op vaste tijden (venstertijden) deze gebieden inrijden. Wilt u buiten de venstertijden naar binnen? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Terras op de openbare weg plaatsen

  Bent u horecaondernemer en wilt u een terras op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. In specifieke gevallen is een terrasmelding voldoende.

 • Vergunning private markt aanvragen

  Wilt u een private markt of braderie organiseren? Dit kan op 1 van de aangewezen locaties. U heeft daar wel een vergunning voor nodig.

Bekendmakingen van vergunningen zijn te vinden op de website overuwbuurt.overheid.nl.