Beoordeling bodemonderzoek aanvragen

Heeft u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan kunt u de gemeente op de hoogte stellen van de resultaten.

Een bodemonderzoek toont de kwaliteit van de bodem aan. Alleen een erkend adviesbureau mag dit onderzoek uitvoeren. Als u een bodemonderzoek heeft laten uitvoeren, kunt u de gemeente op de hoogte stellen van de resultaten. De gemeente bekijkt of het onderzoek op de juiste manier is uitgevoerd. En doet daarna een uitspraak over de geschiktheid van een locatie voor het gewenste gebruik. Bijvoorbeeld woningbouw of een bedrijventerrein.

Belangrijk voor vergunning

Onderzoek naar de bodemkwaliteit is belangrijk voor de aanvraag van een bouwvergunning en/of Wet milieubeheervergunning. Dat geldt ook bij de aankoop of verkoop van een locatie.

Om uw bodemonderzoek te laten beoordelen, moet u het bodemonderzoeksrapport bijvoegen.

U vraagt een beoordeling van bodemonderzoek aan via het digitale formulier. Het rapport van het bodemonderzoek kunt u digitaal meesturen.

Na uw aanvraag

Heeft u de gegevens van het bodemonderzoek doorgegeven aan de gemeente? Dan gaat de gemeente het bodemonderzoek beoordelen.

  • Als een bodemonderzoek onvolledig is uitgevoerd, geeft de gemeente aan welke onderdelen ontbreken.
  • Blijkt uit het bodemonderzoek dat de bodem op uw locatie is verontreinigd? Dan geeft de gemeente aan wat de gevolgen zijn van de verontreiniging.
  • Misschien is een aanvullend bodemonderzoek nodig, voordat duidelijk is of de bodem geschikt is voor het gewenste gebruik.
  • Daarnaast kan een sanering van de bodem nodig zijn om het gewenste gebruik mogelijk te maken.
  • Ook kunnen beperkingen voor bijvoorbeeld grondafvoer gelden als gevolg van de verontreiniging.

Gratis.

Binnen 10 werkdagen na uw aanvraag krijgt u de beoordeling en het advies thuisgestuurd. In de brief leest u de resultaten van het bodemonderzoek.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070