Vergunning groot evenement aanvragen

Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer grote impact op de openbare ruimte, zoals een festival, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig voor een groot evenement.

De regels zijn als volgt:

Organiseert u een markt of braderie met als hoofddoel het verkopen van goederen of waren, vraag dan een Begin link: vergunning private markt, einde link. aan.

 • Er komen 25.000 of meer bezoekers op een dag.
 • Veiligheid staat voorop.
 • U moet in het jaar voorafgaand aan het evenement een verzoek bij de gemeente indienen om uw evenement in het ‘overzicht grote evenementen’ te laten plaatsen. Dat moet in principe voor 1 september. Als uw evenement op het overzicht staat vermeld, wil dat niet zeggen dat u automatisch een vergunning krijgt.
 • Afgifte van de vergunning is afhankelijk van een positieve beoordeling van de maatregelen die u gaat treffen om het evenement veilig te laten verlopen. Daarbij moet u een goede doorstroming van het verkeer kunnen garanderen.
 • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Bekijk voor meer informatie de Begin externe link: Zondagswet(Externe link), einde externe link..
 • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwakalcoholhoudende drank moet een Begin link: tijdelijke ontheffing alcohol schenken, einde link. worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
 • Een groot evenement moet tenminste 22 weken voorafgaand aan het evenement bekend zijn bij de burgemeester.
 • Moeten voor het evenement parkeerplaatsen vrijgemaakt of vrijgehouden worden? Bekijk dan welke borden daarvoor nodig zijn:

Borden voor parkeren bij evenementen

(PDF, 44,8 KB)

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • plattegrond van het evenemententerrein
  Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.
 • veiligheidsplan, zie de Handreiking veiligheidsplan hieronder
 • bewonersbrief
 • programmering
 • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens, zie hieronder

Voorbeeld plattegrond evenemententerrein

(PDF, 759,3 KB)

Handreiking veiligheidsplan

(PDF, 196,1 KB)

Aanvullende constructieve gegevens voor bouwsels

(PDF, 24,4 KB)

U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

€ 1.033

Ontheffing pollers

Houdt u uw evenement in een pollergebied? Vraag dan tijdig een Begin link: ontheffing pollers, einde link. aan.

Ballonnen, vuurwerk en helikopters

Lees wat de regels zijn over ballonnen, vuurwerk en helikopterlandingen tijdens een evenement.

In Den Haag is het verboden om ballonnen op te laten (zie artikel 4:10 APV, Verbod op het oplaten van ballonnen). Ook tijdens evenementen.

Als u toch ballonnen oplaat, kunt u een boete krijgen van € 95.
U mag ballonnen wel gebruiken als feest- of decoratiemateriaal.

Bij een ballonvaart of helikopterlanding moet u een aanvraag doen bij DCMR Milieudienst Rijnmond voor een TUG ontheffing (ontheffing voor Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik).
Geef bij een ballonvaart de volgende informatie door:

 • de naam van degene die verantwoordelijk is voor het opstijgen en landen
 • het eventuele registratienummer van de ballon
 • de naam van de maatschappij

Heeft de ballon een grotere diameter dan 2 meter en/of een grotere inhoud dan 4 kubieke meter, dan gelden extra regels.

Contactgegevens DCMR Milieudienst Rijnmond:
DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Algemeen telefoonnummer voor luchtvaart: (010) 24 68 020
E-mailadres voor aanvragen TUG: Begin link: aanvraagtug@dcmr.nl, einde link.

Voor het afsteken van vuurwerk neemt u contact op met de provincie Zuid-Holland. Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vuurwerk:

 • doet u een ontbrandingsmelding
 • of vraagt u ontbrandingstoestemming aan

Kijk hiervoor op de Begin externe link: website van de provincie(Externe link), einde externe link..

Subsidie

Voor grote evenementen kunt u subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op:

Overlast

Heeft u overlast van een evenement? Kijk dan bij Begin link: overlast melden, einde link. .

Wilt u een groot evenement organiseren in Den Haag? Het Begin link: Centraal Evenementenbureau van de gemeente, einde link. kan u helpen met alle praktische zaken.

Is dit niet wat u zocht? Vul de Begin externe link: Evenementenwijzer (Externe link), einde externe link.in en zie direct wat u nodig heeft.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070