Vergunning klein evenement aanvragen

Wilt u een evenement organiseren met een redelijk groot effect op de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, sporttoernooi, optocht, herdenking, popconcert of dansfeest? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

Melding of vergunning?

Wanneer volstaat een melding? En wanneer heeft u een andere vergunning nodig?

 • Er komen tussen de 250 en 25.000 bezoekers.
 • Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte (bijvoorbeeld park, pleintje, sportveld).
 • Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement.
 • Kosten voor organisatie, maatregelen (huisorde), wegafzettingen en schoonmaak van het evenemententerrein zijn voor rekening van de organisatie.
 • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwak alcoholhoudende drank moet een ontheffing worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
 • Eet- en drinkwaren moeten aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voldoen. Zie Begin externe link: www.nvwa.nl(Externe link), einde externe link..
 • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur (met geluidsversterkende apparatuur) moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Lees de Begin externe link: Zondagswet(Externe link), einde externe link. op overheid.nl.

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • plattegrond van het evenemententerrein
  Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.

Voorbeeld plattegrond

(PDF, 761,7 KB)
 • standaard veiligheidsplan. Dit bevat in ieder geval:

  • inzet beveiliging: de naam van het beveiligingsbedrijf dat u inhuurt, het aantal beveiligingsmensen, waar u ze inzet en de contactgegevens van het aanspreekpunt voor de hulpdiensten
  • maatregelen die u treft om de orde te handhaven
  • inzet van EHBO
  • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens

Gegevens voor bouwsels

(PDF, 20,6 KB)

U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

De leges (kosten) voor een klein evenement dat effect heeft op de omgeving zijn € 658,65. De leges zijn voor het behandelen van de aanvraag. Die bedrag moet u ook betalen als de vergunning niet wordt verleend.

U moet de complete aanvraag voor een evenement minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement indienen.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070