Vergunning groot evenement aanvragen

Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer grote impact op de openbare ruimte, zoals een festival, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig voor een groot evenement.

Hoe werkt het

De regels zijn als volgt:

Belangrijke informatie: Organiseert u een markt of braderie met als hoofddoel het verkopen van goederen of waren, vraag dan een vergunning private markt aan.

Voorwaarden

 • Er komen 25.000 of meer bezoekers op een dag.
 • Veiligheid staat voorop.
 • U moet in het jaar voorafgaand aan het evenement een verzoek bij de gemeente indienen om uw evenement in het ‘overzicht grote evenementen’ te laten plaatsen. Dat moet in principe voor 1 september. Als uw evenement op het overzicht staat vermeld, wil dat niet zeggen dat u automatisch een vergunning krijgt.
 • Afgifte van de vergunning is afhankelijk van een positieve beoordeling van de maatregelen die u gaat treffen om het evenement veilig te laten verlopen. Daarbij moet u een goede doorstroming van het verkeer kunnen garanderen.
 • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Bekijk voor meer informatie de Zondagswet.
 • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwakalcoholhoudende drank moet een tijdelijke ontheffing alcohol schenken worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
 • Een groot evenement moet tenminste 22 weken voorafgaand aan het evenement bekend zijn bij de burgemeester.
 • Moeten voor het evenement parkeerplaatsen vrijgemaakt of vrijgehouden worden? Bekijk dan welke borden daarvoor nodig zijn:
Borden voor parkeren bij evenementen (PDF, 44,8 kB)

Nodig bij de aanvraag

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • plattegrond van het evenemententerrein
  Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.
  • veiligheidsplan, zie de Handreiking veiligheidsplan hieronder
  • bewonersbrief
  • programmering
  • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens, zie hieronder
   Voorbeeld plattegrond evenemententerrein (PDF, 759,3 kB)
   Handreiking veiligheidsplan (PDF, 196,1 kB)
   Aanvullende constructieve gegevens voor bouwsels (PDF, 24,4 kB)

   Aanvragen

   U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

   Vergunning aanvragen

   Kosten

   € 991,40.

   Goed om te weten

   Ontheffing pollers

   Houdt u uw evenement in een pollergebied? Vraag dan tijdig een ontheffing pollers aan.

   Ballonnen, vuurwerk en helikopters

   Lees wat de regels zijn over ballonnen, vuurwerk en helikopterlandingen tijdens een evenement.

   • In Den Haag is het verboden om ballonnen op te laten (zie artikel 4:10 APV, Verbod op het oplaten van ballonnen). Ook tijdens evenementen.

    Als u toch ballonnen oplaat, kunt u een boete krijgen van € 95.
    U mag ballonnen wel gebruiken als feest- of decoratiemateriaal.

   • Bij een ballonvaart of helikopterlanding moet u een aanvraag doen bij DCMR Milieudienst Rijnmond voor een TUG ontheffing (ontheffing voor Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik).
    Geef bij een ballonvaart de volgende informatie door:

    • de naam van degene die verantwoordelijk is voor het opstijgen en landen
    • het eventuele registratienummer van de ballon
    • de naam van de maatschappij

    Heeft de ballon een grotere diameter dan 2 meter en/of een grotere inhoud dan 4 kubieke meter, dan gelden extra regels.

    Contactgegevens DCMR Milieudienst Rijnmond:
    DCMR Milieudienst Rijnmond
    Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
    Postbus 843, 3100 AV Schiedam
    Algemeen telefoonnummer voor luchtvaart: (010) 24 68 020
    E-mailadres voor aanvragen TUG: aanvraagtug@dcmr.nl

   • Voor het afsteken van vuurwerk neemt u contact op met de provincie Zuid-Holland. Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vuurwerk:

    • doet u een ontbrandingsmelding
    • of vraagt u ontbrandingstoestemming aan

    Kijk hiervoor op de website van de provincie.

   Subsidie

   Voor grote evenementen kunt u subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op:

   Overlast

   Heeft u overlast van een evenement? Kijk dan bij overlast melden.

   Meer informatie

   Is dit niet wat u zocht? Vul de Evenementenwijzer in en zie direct wat u nodig heeft.

   Contact

   Wilt u een groot evenement organiseren in Den Haag? Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met alle praktische zaken.