Vergunning groot evenement aanvragen

Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer grote impact op de openbare ruimte, zoals een festival, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig voor een groot evenement.

Vanwege corona zijn er aanvullende regels:

 • Vanaf 10 juli zijn meldings- en vergunningsplichtige evenementen toegestaan. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden. Bekijk ze op de website van Rijksoverheid.
 • De gemeente vraagt bij elk type evenement om een extra coronaplan. Dat is om te controleren of u aan de extra voorwaarden kunt voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een plattegrond met gescheiden looproutes en extra hygiënemaatregelen.

Wanneer een vergunning of melding?

De regels zijn als volgt:

Organiseert u een markt of braderie met als hoofddoel het verkopen van goederen of waren, vraag dan een vergunning private markt aan.

Voorwaarden

 • Er komen 25.000 of meer bezoekers op een dag.
 • Veiligheid staat voorop.
 • U moet in het jaar voorafgaand aan het evenement een verzoek bij de gemeente indienen om uw evenement in het ‘overzicht grote evenementen’ te laten plaatsen. Dat moet in principe voor 1 september. Als uw evenement op het overzicht staat vermeld, wil dat niet zeggen dat u automatisch een vergunning krijgt.
 • Afgifte van de vergunning is afhankelijk van een positieve beoordeling van de maatregelen die u gaat treffen om het evenement veilig te laten verlopen. Daarbij moet u een goede doorstroming van het verkeer kunnen garanderen.
 • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Bekijk voor meer informatie de Zondagswet.
 • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwakalcoholhoudende drank moet een tijdelijke ontheffing alcohol schenken worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
 • Een groot evenement moet tenminste 22 weken voorafgaand aan het evenement bekend zijn bij de burgemeester.
 • Moeten voor het evenement parkeerplaatsen vrijgemaakt of vrijgehouden worden? Bekijk dan welke borden daarvoor nodig zijn:
Borden voor parkeren bij evenementen (PDF, 44,8 kB)

Nodig bij de aanvraag

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • plattegrond van het evenemententerrein
  Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.
  • veiligheidsplan, zie de Handreiking veiligheidsplan hieronder
  • bewonersbrief
  • programmering
  • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens, zie hieronder
   Voorbeeld plattegrond evenemententerrein (PDF, 759,3 kB)
   Handreiking veiligheidsplan (PDF, 196,1 kB)
   Aanvullende constructieve gegevens voor bouwsels (PDF, 24,4 kB)

   Aanvragen

   U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

   Vergunning aanvragen

   Kosten

   € 991,40 in 2021.

   Ontheffing pollers

   Houdt u uw evenement in een pollergebied? Vraag dan tijdig een ontheffing pollers aan.

   Ballonnen, vuurwerk en helikopters

   Lees wat de regels zijn over ballonnen, vuurwerk en helikopterlandingen tijdens een evenement.

   Subsidie

   Voor grote evenementen kunt u subsidie aanvragen, zie:Financiële bijdrage grootschalige publieksevenementen aanvragen.
   Bekijk ook de informatie over Investeringen publieksevenementen in Den Haag.

   Overlast

   Heeft u overlast van een evenement? Lees dan de informatie over overlast melden.

   Evenementenwijzer

   Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Evenementenwijzer in en zie direct wat u nodig heeft.

   Centraal Evenementenbureau

   Wilt u een groot evenement organiseren in Den Haag? Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met alle praktische zaken.