Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Den Haag of naar Den Haag? Geef uw adreswijziging dan online door aan de gemeente Den Haag.

Verhuist u van Den Haag naar een andere gemeente? Dan geeft u uw verhuizing door in uw nieuwe gemeente. U hoeft zich dan niet uit te schrijven uit Den Haag.

U kunt uw verhuizing online of schriftelijk doorgeven. U wordt dan automatisch uitgeschreven van uw oude adres.

Geef uw verhuizing op tijd door. Maximaal 4 weken vóór of op zijn laatst 5 dagen na uw verhuizing. Geeft u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door? Dan telt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft als uw verhuisdatum. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld uw toeslagen of studiefinanciering.

 • U verhuist binnen Den Haag of u verhuist naar Den Haag vanuit een andere gemeente in Nederland.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Geeft u de verhuizing door voor iemand anders? Dat mag als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, op 1 adres woont en naar hetzelfde adres verhuist
 • de verhuizing doorgeeft voor een minderjarig kind van wie u de ouder, voogd of verzorger bent
 • de verhuizing doorgeeft voor een meerderjarig kind dat op uw adres woont en naar hetzelfde adres verhuist
 • de verhuizing doorgeeft voor een inwonende ouder die op uw adres woont en naar hetzelfde adres verhuist
 • curator bent voor een persoon die onder curatele staat
 • het hoofd bent van een zorginstelling of verpleeghuis
 • een machtiging heeft gekregen

Online

U kunt uw adreswijziging online doorgeven. U heeft de volgende gegevens nodig:

 • uw DigiD inloggegevens
 • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract met daarop uw handtekening
 • Gaat u bij iemand in huis wonen, dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner (zie de pagina Begin link: Bewijs van bewoning, einde link. ).

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Print dan het verhuisformulier, vul het in en stuur het daarna naar:

Gemeente Den Haag
DPZ/KCC Unit Beheer en Verstrekkingen
Afdeling Adreswijziging
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • kopie van een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract met daarop uw handtekening
 • gaat u bij iemand in huis wonen, dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner (zie de pagina Begin link: Bewijs van bewoning, einde link. ).

Verhuisformulier

(PDF, 147,0 KB)

Aan de balie

Lukt het niet om uw verhuizing online of schriftelijk te regelen? Of zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kunt u mogelijk terecht bij de balie van een van de stadsdeelkantoren. Lees meer op de pagina Begin link: Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren, einde link. .

Online

De gemeente schrijft u binnen 5 werkdagen na de verhuizing in. Geeft u bijvoorbeeld 1 juli op als datum van de verhuizing? Dan kan het tot 6 juli duren voordat u op het adres ingeschreven staat.

Schriftelijk

De gemeente schrijft u binnen 2 weken na de verhuizing in. Geeft u bijvoorbeeld 1 juli op als datum van de verhuizing? Dan kan het tot 15 juli duren voordat u op het adres ingeschreven staat.

Ook regelen bij uw verhuizing

Denk bij verhuizing naar of binnen Den Haag ook aan:

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070