Huisvestingsvergunning aanvragen

Gaat u een woning huren? Dan heeft u soms een huisvestingsvergunning nodig. Vraag hier een huisvestingsvergunning aan.

Gaat u de woning van een woningcorporatie huren? Dan regelt meestal de woningcorporatie de huisvestingsvergunning. U hoeft zelf niets te doen.

Een huisvestingsvergunning is een goedkeuring van de gemeente dat u in een sociale huurwoning of een middenhuur woning mag wonen. Een sociale huurwoning is een goedkope huurwoning met een maximale huurprijs tot € 879,66. Een middenhuur woning heeft maximaal 186 punten of een huurprijs tot € 1.157,95. Met een huisvestingsvergunning kan de gemeente zorgen dat deze woningen alleen verhuurd worden aan mensen met een laag of midden inkomen.

Om de huur van een woning te bepalen worden punten gebruikt. Het puntenaantal dat een woning krijgt bepaalt hoe hoog de huur is. Is de woning groot, of heel erg energiezuinig? Dan krijgt de woning meer punten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huur wordt. Lees meer over dit Begin externe link: puntensysteem(Externe link), einde externe link. (De Huurcommissie).

De vergunning is nodig:

De vergunning is niet nodig als u:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit, een gel­dig pas­poort van de Eu­ro­pe­se Unie (EU), plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, of een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.
 • De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
 • Heeft een woning meer dan 80 vierkante meter woonoppervlakte? Dan moeten er minimaal 3 personen komen wonen.
 • Gaat u er alleen wonen? Dan is uw belastbaar jaarinkomen maximaal € 47.699 per jaar.
 • Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen? Dan is het belastbaar jaarinkomen maximaal € 52.671 per jaar.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit, een gel­dig pas­poort van de Eu­ro­pe­se Unie (EU), plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, of een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.
 • De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
 • Gaat u er alleen wonen? Dan is uw belastbaar jaarinkomen maximaal € 62.191 per jaar.
 • Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen? Dan is het belastbaar jaarinkomen maximaal € 82.921 per jaar.

Bij uw aanvraag stuurt u altijd de volgende documenten mee:

 • Een verklaring van de eigenaar dat de woning wordt verhuurd volgens de Begin link: regels van de opkoopbescherming, einde link. . Download hieronder het formulier eigenaarsverklaring.
 • Een kopie van het huurcontract, ondertekend door u en de verhuurder. Of schriftelijke toestemming van de verhuurder (eigenaarsverklaring) dat u in de woning mag wonen.
 • Een bewijs van inkomen van uzelf en (als die er zijn) van de andere leden van uw huishouden. Bijvoorbeeld een salarisstrook, werkgeversverklaring, maandoverzicht van uw uitkering of pensioen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Let op: bankafschriften van uw salaris of uitkering zijn niet voldoende. Bent u veranderd van werkgever? Stuur dan ook een laatste salarisstrook of uitkeringsoverzicht van uw vorige werkgever mee.

Formulier eigenaarsverklaring opkoopbescherming

(PDF, 182,5 KB)

Extra documenten meesturen

In de volgende situaties, stuurt u extra documenten mee:

Stuur een bewijs van inkomen mee: een verklaring van uw boekhouder of accountant. Daarin staat:

 1. uw belastbaar jaarinkomen
 2. de jaarrekening van het lopende jaar

U stuurt ook een uittreksel mee van de Kamer van Koophandel (KvK) over uw onderneming. Bent u in de afgelopen 3 maanden een onderneming begonnen? Dan is alleen een uittreksel voldoende.

Bent u student? En heeft u geen inkomsten uit werk of uitkering? Stuur dan een bewijs van uw inschrijving als voltijdstudent mee.

Stuur bij uw aanvraag een geldig verblijfsdocument mee. Lees meer over verblijfsdocumenten op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Heeft u de EU-nationaliteit en staat u niet als inwoner in Nederland ingeschreven? Stuur bij uw aanvraag een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

Komt u uit het buitenland en gaat u in Nederland werken? Dan heeft u een kopie nodig van een werkovereenkomst of een werkgeversverklaring met uw inkomen erop.

Bent u gescheiden en heeft u minderjarige kinderen? En is de huur maximaal € 879,66 per maand? Dan heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt hoe de voogdij of het gezag over de kinderen geregeld is. Daarin moet de verblijfplaats van de kinderen staan.

Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Doe niet meer dan 1 aanvraag per adres.

Digitaal

 • ga naar het digitale Aanvraagformulier huisvestingsvergunning via de groene button hieronder
 • vul het formulier in
 • voeg de bijlagen toe
 • kies voor betalen met iDEAL

Via e-mail

 • Download het Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning hieronder (pdf).
 • Vul dit formulier in en stuur deze per e-mail naar Begin link: wonen@denhaag.nl, einde link. .
 • De gemeente neemt uw aanvraag pas in behandeling als u de legeskosten van € 53,65 heeft overgemaakt. U kunt het bedrag overmaken naar:
  • IBAN-nummer: NL17 BNGH 0285 1096 26
  • op naam van: Gemeente Den Haag, Financiële administratie
  • vermeld daarbij de tekst ‘FA417/HVV’ en het adres en huisnummer van het huis dat u gaat huren
  • Betaalt u vanuit het buitenland? Zet dan ook de BIC (SWIFT) code in uw overschrijving: BNGHNL2G (Bank Nederlandse Gemeenten).

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning

(PDF, 211,3 KB)

€ 53,65

Is uw aanvraag volledig, dan krijgt u binnen 2 weken bericht. Is uw aanvraag niet volledig? De gemeente neemt contact met u op. De gemeente zal dan binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag.

 • Verandert uw gezinssituatie of inkomen tijdens de periode dat u huurt? Dan hoeft u geen nieuwe huisvestingsvergunning aan te vragen.
 • Huurt u een woning zonder huisvestingsvergunning en is dit wel verplicht? Dan kunt u hier een boete van € 410 voor krijgen.
 • De gemeente schrijft u niet vanzelf in als u een huisvestingsvergunning aanvraagt. U kunt zich inschrijven via de pagina Begin link: Verhuizen en migratie, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070