Woning verhuren

Heeft u een woning die u tijdelijk of voor een langere periode wilt verhuren? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Een woning waar u zelf niet in woont, mag u tijdelijk of voor een langere periode verhuren. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw huurders gaan daadwerkelijk in de woning wonen.
 • U moet nagaan of de huurder qua inkomen en grootte van het huishouden in aanmerking komt voor de woning. Voor veel woningen is namelijk een huisvestingsvergunning nodig. De huurder moet de vergunning zelf aanvragen. Bekijk de voorwaarden op Begin link: Huisvestingsvergunning aanvragen, einde link. .
 • U zorgt voor gezonde en veilige woonomstandigheden van de huurders.
 • U stelt huurcontracten op die voldoen aan de wettelijke eisen. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: Rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..
 • U moet de inkomsten uit verhuur bij de belastingdienst aangeven via de inkomstenbelasting.
 • Er gelden regels voor de maximale huurprijs en de verhoging daarvan. Kijk voor het vaststellen van de huurprijzen op Begin externe link: Rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..
 • U zorgt voor het herstellen van gebreken die niet zijn veroorzaakt door de huurder.
 • Vereniging van Eigenaars (VvE), hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen hebben vaak strikte voorwaarden over het verhuren van de woning. Neem hiervoor contact op met uw VvE, hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij.
 • Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen en de huurder schriftelijk informeren in een taal die hij of zij begrijpt.

Verhuurvergunning aanvragen

Bent u particuliere verhuurder? En verhuurt u een woning in Transvaalkwartier Midden en Zuid, of in Laakkwartier Oost en West? Dan moet u vanaf 1 maart 2024 een verhuurvergunning hebben. Begin link: Lees hier hoe u een verhuurvergunning aanvraagt, einde link. .

Goed om te weten

 • Verhuurt u een woning zonder huisvestingsvergunning en is dit voor de betreffende woning wel verplicht? Dan kunt u daarvoor een boete krijgen, namelijk:
  • een niet- beroepsmatige verhuurder: € 5.000 boete (bij 2e keer: € 10.000)
  • een beroepsmatige verhuurder: € 10.000 boete (bij 2e keer: € 20.000)
 • Wilt u uw woning verhuren aan meerdere personen die géén Begin link: duurzaam gemeenschappelijk huishouden, einde link.  vormen? Dan gelden er andere regels. Er is dan sprake van kamerbewoning. Kijk voor meer informatie op Begin link: Kamer verhuren, einde link. .
 • Wilt u uw woning bouwkundig splitsen in meerdere zelfstandige woningen? In Den Haag mag dat in een beperkt aantal gebieden. Bekijk de voorwaarden op Begin link: Woning bouwkundig splitsen, einde link. .
 • Is uw woning al bouwkundig gesplitst, maar is daarvoor geen vergunning? Controleer dan of u de bouwkundige splitsing kunt legaliseren vóórdat u de woning verhuurt. Neem dan Begin link: contact op met de gemeente, einde link.  en vraag naar de afdeling Vergunningen en Toezicht. U kunt dat ook doen als u niet zeker weet of er een vergunning is.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070