Ontheffing belasting aanvragen

Is er in de loop van het jaar iets gebeurd, waardoor u nu te veel belasting betaalt? Dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een ontheffing. Welke hangt af van de soort belasting en de voorwaarden.

Als waarover belasting wordt geheven (de grondslag van de belasting) in de loop van het jaar verandert, kunt u voor sommige belastingen ontheffing aanvragen. U hoeft dan minder te betalen. U kunt ontheffing aanvragen voor:

  • afvalstoffenheffing
  • precariobelasting
  • hondenbelasting

Voorwaarden ontheffing

Voor andere belastingen kunt u geen ontheffing aanvragen. Op deze pagina’s vindt u de voorwaarden om ontheffing te krijgen:

Bezwaar maken

Krijgt u geen ontheffing en bent u het niet eens met de hoogte van de belasting? Dan kunt u een bezwaar indienen. Kijk hiervoor op de pagina: Begin link: Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070