Precariobelasting (liggeld) betalen

Ligt uw woon- of bedrijfsschip in gemeentewater? Dan betaalt u precariobelasting. Dit heet liggeld.

De persoon die de ligplaatsvergunning heeft gekregen betaalt precariobelasting. Heeft de gemeente geen vergunning gegeven? Dan betaalt de gebruiker van het schip de precariobelasting.

U krijgt ieder jaar in januari een aanslag precariobelasting voor het hele jaar. Daarop staat het bedrag dat u moet betalen en wanneer u moet betalen. Gebruikte u de ligplaats later in het jaar? Dan krijgt u een aanslag voor de maand waarin u de ligplaats gebruikte tot en met december van dat jaar.

Betaal de precariobelasting binnen 6 weken. Op de aanslag staat de datum waarop u de aanslag moet hebben betaald (vervaldag van de betaaltermijn).

U kunt:

Kunt u niet betalen? Dan kunt u:

Soort precario Tarief per vierkante meter 2024
Woonschip, bedrijfsschip € 6,40
Drijvend terras € 6,45

Bezwaar maken

Bent u het oneens met de aanslag precariobelasting? Dan kunt u Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Uw situatie verandert

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan binnen 6 weken door aan de gemeente.

Ontheffing aanvragen

Gebruikt u de ligplaats niet meer? Vraag dan ontheffing aan voor de precariobelasting die u te veel heeft betaald. U hoeft dan alleen te betalen voor de maanden waarin u de ligplaats gebruikte.

Vul het digitale formulier in. U heeft hiervoor DigiD nodig en uw aanslagbiljet.

Verstuur uw brief aan:

Directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Vermeld in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • het nummer van de aanslag en soort belasting
  • waarom u ontheffing aanvraagt
  • de datum waarop uw situatie veranderde
  • uw handtekening

Doet u voor iemand anders een verzoek? Stuur dan de machtiging mee. Dit is een brief waarin de persoon u toestemming geeft.

U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Betaal op tijd

Zorg dat u op tijd betaalt of een Begin link: betaalafspraak, einde link. maakt. Anders krijgt u een aanmaning. Dit is een brief waarin de gemeente u vraagt om de belasting toch nog te betalen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Begin link: belastingzaken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070