Belasting gespreid betalen met automatische incasso

U kunt het bedrag van uw aanslag gespreid betalen. Gespreide betaling via automatische incasso is een betaalmethode waarbij u de gemeente machtigt het aanslagbedrag in maximaal 12 termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt rond de 25e van elke maand. Als u gebruikmaakt van deze methode hoeft u geen rente te betalen.

 • U kunt per belastingsoort aangeven of u het te betalen bedrag wel of niet automatisch wilt betalen.
 • U machtigt de gemeente om het aanslagbedrag van uw rekening af te schrijven.
 • De machtiging loopt door voor elke aanslag van dezelfde soort belasting die u daarna ontvangt, totdat u hem zelf stopzet of de afschrijving 2 keer mislukt is.
 • Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment waarop u automatische incasso aanvraagt. Doet u dit direct na ontvangst van de aanslag? Dan wordt het bedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Vraagt u automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven waardoor het maandbedrag hoger is.
 • Voor elke aanslag die u gespreid betaalt, wordt een apart bedrag per maand afgeschreven.

Voorbeeld

U krijgt in februari een belastingaanslag. Direct na ontvangst van de belastingaanslag vraagt u automatische incasso aan. De 1e termijn wordt dan in maart afgeschreven. De laatste termijn in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 12 maandelijkse termijnen.

Vraagt u de automatische incasso een maand later aan (in maart in dit voorbeeld), dan wordt de 1e termijn in april afgeschreven. De laatste in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 11 termijnen. In dit geval zal het maandbedrag iets hoger zijn, want het aanslagbedrag wordt gedeeld in 11 termijnen en niet in 12. Vraag dus zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag automatische incasso aan.

U kunt alleen automatische incasso aanvragen nadat u de aanslag digitaal of per post heeft ontvangen.

Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.

Stopzetten van automatische incasso

Als u geen gebruik meer wilt maken van deze betaalmethode, dan kunt u de machtiging intrekken.

Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.

U kunt uw automatische incasso ook schriftelijk intrekken door een brief te sturen naar Begin link: Belastingzaken, einde link. . In die brief moet staan:

 • het rekeningnummer
 • gewenste einddatum
 • het aanslagnummer/ biljetnummer/ betaalkenmerk waarvoor de afschrijving plaatsvindt
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Stopt u een automatische incasso zelf? Dan krijgt u een brief van Belastingzaken waarin staat vermeld welk bedrag u nog moet betalen. U moet zelf zorgen dat u het Begin link: bedrag op tijd betaalt, einde link. .

Rekeningnummer wijzigen

Er kan slechts van 1 IBAN geïncasseerd worden. Als u het rekeningnummer wijzigt dan geldt deze wijziging voor al uw aan Belastingzaken verleende machtigingen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld de hondenbelasting van een ander IBAN te laten afschrijven dan dat waar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van wordt afgeschreven.

Vult u het formulier zonder DigiD in? Dan moet u het formulier nadat u het heeft ingevuld printen, ondertekenen en per post versturen. Vult u het formulier wel met DigiD in? Dan wordt uw aanvraag direct naar Belastingzaken verzonden.

U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar Begin link: Belastingzaken, einde link. . In die brief moet het volgende staan:

 • het oude rekeningnummer
 • het nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop de wijziging in moet gaan
 • het aanslagnummer/ biljetnummer/ betaalkenmerk waarvoor de afschrijving plaatsvindt
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Naam op de aanslag wijzigt

Is uw naam op de aanslag gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u getrouwd of gescheiden bent? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen voor automatische incasso.

Meest gestelde vragen

De gemeente schrijft iedere maand een deel van het totaalbedrag van uw bankrekening af. Als u verhuist, heeft u mogelijk het totaalbedrag nog niet helemaal betaald.

Hoeft u door uw verhuizing minder belasting te betalen en is uw aanslagbedrag hierdoor anders? Dan past de gemeente het bedrag dat u iedere maand moet betalen aan.

U kunt in Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link. zien hoeveel u nog moet betalen.

Wilt u het bedrag dat u nog moet betalen in 1 keer betalen? Dat kan. Kijk op de pagina Begin link: belasting betalen, einde link. voor de mogelijkheden.

Heeft u alles betaald? Dan schrijft de gemeente geen geld meer van uw rekening af. U hoeft daarvoor niets te doen.

Nee, dit kan niet. Als u DigiD heeft, kunt u wel Begin externe link: digitaal machtigen(Externe link), einde externe link.. U geeft de gemeente dan toestemming om iedere maand geld van uw rekening af te schrijven. Dit mag totdat de belasting helemaal betaald is.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u de Begin externe link: machtiging(Externe link), einde externe link. invullen, printen en via de post versturen.

Maak het bedrag zo snel mogelijk Begin link: zelf over naar Belastingzaken, einde link. . De gemeente schrijft dan weer automatisch het bedrag voor de volgende maand af. Kunt of wilt u niet langer iedere maand betalen en kunt u ook niet in 1 keer betalen? Maak dan een Begin link: betaalafspraak, einde link. .

Ja, dit kan tot 12 maanden nadat u de aanslag heeft gekregen. Dit kan dus ook nog nadat u een aanmaning of dwangbevel hebt gekregen. U heeft dan minder tijd over om te betalen. Het bedrag dat de gemeente iedere maand afschrijft, is dan hoger.

Nee, dit kan niet.

Nee, u kunt maar 1 rekeningnummer opgeven. Zo moet het rekeningnummer bij de hondenbelasting hetzelfde zijn als bij de OZB. Het rekeningnummer dat u heeft opgegeven ziet u in Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link..

Gegevens inzien

Op MijnDenHaag kunt u per aanslag het volgende zien:

 • het rekeningnummer waarvan de automatische afschrijving momenteel plaatsvindt
 • het termijnbedrag dat wordt afgeschreven
 • de betalingen die zijn ontvangen
 • het openstaand saldo
Het kan 10 werkdagen dagen duren voordat u uw betaling via automatische incasso ziet.

Tussentijds aflossen

Het is mogelijk om tussentijds af te lossen. Bijvoorbeeld met uw vakantiegeld. Belastingzaken past het bedrag van de maandelijkse termijn dan aan op basis van het restantbedrag. U kunt aflossen door een bedrag over te maken met internetbankieren. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer dat op de belastingaanslag staat.

Mislukte automatische incasso (storno)

 • Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, dan mislukt de automatische incasso. Dit heet een storno. Als dit gebeurt dan krijgt u een brief van Belastingzaken met het verzoek het maandbedrag alsnog te betalen. De volgende maand betaalt u gewoon weer via automatische incasso.
 • Bij een 2e storno wordt de automatische incasso voor de rest van het jaar stopgezet. U moet het bedrag dat voor deze aanslag nog openstaat in 1 keer betalen. U krijgt daarover een brief. Bij een nieuwe aanslag gaat de automatische incasso weer in.

Weet u niet waarom de afschrijving is mislukt? Dan kunt u dit bij uw bank navragen.

Niet eens met de afschrijving?

Bent u het niet eens met de afschrijving? Dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten. Hiervoor heeft u 8 weken de tijd.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070