Aanslag gemeentelijke belastingen

Elk jaar krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat hoeveel belasting u moet betalen.

Bekijk de informatievideo. U weet dan wat u moet doen als u niet (direct) kunt betalen. Of als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of 1 van uw aanslagen.

Opbouw van de aanslag

De hoogte van de aanslag verschilt voor eigenaren of gebruikers van een woning of bedrijfspand. Als u eigenaar bent, bestaat de aanslag uit de:

Bent u huurder, dan betaalt u alleen de afvalstoffenheffing.

De WOZ-waarde van de woning staat ook op de aanslag. Uw aanslag is daarmee ook uw Begin link: WOZ-beschikking, einde link. .

Voor wie

Degene die op 1 januari de eigenaar of gebruiker is van een woning of bedrijfspand in Den Haag, krijgt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het

De gemeente zet de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. Huurders van een woning moeten alleen afvalstoffenheffing betalen. Afhankelijk van uw situatie kan erop staan:

De WOZ-waarde staat ook op het aanslagbiljet. Uw aanslagbiljet is dus ook gelijk uw Begin link: WOZ-beschikking, einde link. .

Wanneer krijgt u de aanslag

Meestal krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen in februari. Soms heeft de gemeente dan nog niet alle gegevens die nodig zijn. In dat geval krijgt u de aanslag later. U kunt in Begin link: MijnDenHaag, einde link. zien of uw aanslag al is verstuurd. Heeft u op 1 juni nog geen aanslag gekregen en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Wanneer betalen

U moet de belasting betalen binnen 6 weken na dagtekening (de datum van de aanslag). Op de aanslag staat de datum waarop u moet hebben betaald. Dit is de vervaldag van de betaaltermijn. U kunt ook betalen via Begin link: automatische incasso, einde link. in 12 termijnen. Lees meer over Begin link: andere betaalmogelijkheden, einde link. .

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen (bijvoorbeeld spaargeld)? Vraag dan Begin link: kwijtschelding, einde link. aan van gemeentelijke belastingen.

Bezwaar maken

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Digitale aanslag

U kunt ervoor kiezen om de aanslag alleen digitaal te ontvangen. De voordelen:

  • U kunt uw aanslagen makkelijk terugvinden.
  • U helpt papier en kosten te besparen.

Wilt u uw aanslag in het vervolg digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag. U kunt uw gemeentelijke belastingaanslagen van de laatste jaren ook bekijken in MijnDenHaag.

Contact

Heeft u vragen over uw aanslag? Neem dan contact op met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Veelgestelde vragen

U ziet op de brief om welke belasting het gaat. Op Begin link: Belastingen, einde link. vindt u meer informatie per belasting. Bijvoorbeeld wie de belasting moet betalen, de tarieven en waarvoor u de belasting betaalt.

De WOZ-waarde kan invloed hebben op de maximale huur. Dit geldt alleen voor sociale huur. Controleer of u de maximale huur betaalt via de Begin externe link: Huurprijscheck(Externe link), einde externe link..

Verandert er iets in uw situatie nadat de aanslag binnenkwam? Bijvoorbeeld door een verhuizing of overlijden? Dan gaan de veranderingen pas het volgende jaar in. Ook als de aanslag op naam staat van de persoon die vertrekt of is overleden. Bezwaar maken is niet nodig.

Als uw situatie verandert, kunt u de gemeente vragen om het bedrag van de aanslag aan te passen. Dit heet ontheffing aanvragen. U kunt ontheffing aanvragen voor hondenbelasting, precariobelasting (liggeld woonschepen) en afvalstoffenheffing. Lees meer over Begin link: ontheffing aanvragen, einde link. .

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat iemand de woning moet gebruiken. Kunt u bewijzen dat de woning leeg staat omdat deze te koop of te huur wordt aangeboden? Dan hoeft u de heffing niet te betalen.

Als u een woning huurt, betaalt u alleen afvalstoffenheffing. Woont u in een onzelfstandige woning (bijvoorbeeld op kamers)? Dan betaalt de eigenaar de afvalstoffenheffing.

De aanslag staat op naam van 1 van de eigenaren of bewoners. Dat is de persoon die het langst staat ingeschreven op het adres. Als de bewoners even lang staan ingeschreven, gaat de aanslag naar de oudste persoon.

Ja, dat kan. De persoon die de aanslag krijgt, kan de gemeente vragen om alle post van Belastingzaken naar een ander adres te sturen. Dit verzoek kan alleen met een ondertekende brief. De brief verstuurt u naar het Begin link: postadres van Belastingzaken, einde link. . De gemeente stuurt de post naar het correspondentieadres tot het moment dat u zelf weer aangeeft dat het naar een ander adres moet.

U kunt de post terugsturen naarBegin link: Belastingzaken, einde link. . Als u het nieuwe adres heeft van de persoon om wie het gaat, kunt u dat meesturen.

Ja, u kunt Begin link: schriftelijk, einde link. een kopie aanvragen. Dit kan ook via het Begin externe link: contactformulier(Externe link), einde externe link. van de gemeente. U ontvangt de kopie binnen 2 weken na uw aanvraag per post.

Vermeld in uw aanvraag:

  • De naam die op de rekening staat
  • Geboortedatum
  • Volledig adres
  • Aanslagnummer (Jaartal)
  • Telefoonnummer
  • Indien van toepassing: KvK-nummer

Zie ook:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070