Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden in Den Haag betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van afval van de huishoudens.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij regelen zelf het ophalen van hun Begin link: bedrijfsafval, einde link. .

De gebruiker van een woning betaalt afvalstoffenheffing.

Bedrag berekenen

De gemeente bepaalt hoeveel afvalstoffenheffing u moet betalen. Daarvoor kijkt zij in de basisregistratie personen (BRP) hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. Zij telt het aantal personen in uw huishouden op 1 januari.

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste bedragen. Hoeveel u betaalt, ligt aan hoe groot uw huishouden is. Het maakt dus niet uit of u veel of weinig afval weggooit.

Aanslag ontvangen

De afvalstoffenheffing staat op het Begin link: aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, einde link. . De aanslag geldt voor het hele jaar. Verhuisde u later in het jaar naar uw woning? Dan krijgt u een aanslag voor de maand waarin u naar de woning verhuisde tot en met december van dat jaar.

Tarieven afvalstoffenheffing

Huishouden Bedrag 2024
1 persoon € 390,12
2 personen € 438,48
3 personen of meer € 479,76

Bezwaar maken

Bent u het oneens met de afvalstoffenheffing? Dan kunt u Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Uw situatie verandert

U verhuist

Verhuist u binnen de gemeente? Begin link: Geef uw verhuizing door, einde link. . U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een andere gemeente? Of gaat u bij iemand anders wonen? Dan kunt u ontheffing aanvragen. U hoeft dan alleen te betalen voor de maanden waarin u in uw huis woonde.

Andere verandering

De aanslag blijft hetzelfde als er:

 • in het jaar iemand bij u komt wonen
 • iemand het huishouden verlaat
 • iemand overlijdt

Deze wijzigingen verwerkt de gemeente in de aanslag van het volgende jaar.

Ontheffing aanvragen

Maakt u geen gebruik meer van de woning? Vraag dan ontheffing aan voor de afvalstoffenheffing die u te veel heeft betaald. U hoeft dan alleen te betalen voor de maanden dat u ingeschreven stond.

U kunt ontheffing krijgen als:

 • iedereen uit het huishouden verhuist
 • de enige bewoner overlijdt

U vraagt op 2 manieren een ontheffing aan:

Vul het digitale formulier in. U heeft hiervoor DigiD nodig en uw aanslagbiljet.

Verstuur uw brief aan:

Directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Vermeld in uw brief:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • het nummer van de aanslag en soort belasting
 • waarom u de ontheffing aanvraagt
 • de datum waarop uw situatie veranderde
 • uw handtekening

Doet u voor iemand anders een verzoek? Stuur dan de machtiging mee. Dit is een brief waarin de persoon u toestemming geeft.

U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Als u ontheffing aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling. Het uitstel is alleen voor (het deel van) de aanslag waarvoor u ontheffing aanvraagt. Het deel van de aanslag waarvoor u geen ontheffing heeft aangevraagd, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Betaal op tijd

Zorg dat u op tijd betaalt of een betaalafspraak maakt. Anders krijgt u een Begin link: aanmaning, einde link. . Dit is een brief waarin de gemeente u vraagt om de afvalstoffenheffing toch nog te betalen.

U moet afvalstoffenheffing betalen volgens de Verordening afvalstoffenheffing Den Haag. Bekijk de verordening op Begin externe link: overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Begin link: afdeling Belastingzaken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070