Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken

Heeft de gemeente volgens u een fout gemaakt bij het berekenen van de belasting? Of bij de WOZ-waarde of nota leges? Dan kunt u bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken bij Belastingzaken? Geef dan door wat volgens u niet klopt. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening op. De dagtekening is de datum op het aanslagbiljet of de nota leges. Bent u te laat? Zet dan de reden hiervan in uw bezwaar. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Voor bezwaar maken tegen een parkeerbon (naheffingsaanslag) kijkt u op Begin link: Bezwaar maken tegen een parkeerbon, einde link. .

Kunt u de belasting niet betalen? Maak dan een Begin link: betaalafspraak, einde link. . Of vraag Begin link: kwijtschelding, einde link. aan.

 • Het biljetnummer of aanslagnummer of kenmerk.
  Dat staat op de aanslag. U kunt het ook opzoeken in Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link..
 • Bewijsstukken als u deze heeft. Zoals:
  • Een eigen taxatierapport of foto’s van de onderhoudsstaat van de woning (bij bezwaar tegen de WOZ-waarde).
  • Een huurcontract of koopcontract (als u denkt dat iemand anders de belasting moet betalen, omdat u verhuisd bent).
 • Maakt u digitaal bezwaar en wilt u bewijsstukken meesturen? Zorg dan dat u de bestanden op uw computer klaar heeft staan.
 • Uw inloggegevens van DigiD of eHerkenning als u digitaal bezwaar maakt.
 • U kunt alleen digitaal bezwaar maken als de aanslag of rekening op uw naam staat. Dit betekent dat deze aan u verstuurd is.

  Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

  U heeft een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen gekregen. En u wilt bezwaar maken tegen de:

  Als de aanslag op uw naam staat, kunt u bezwaar maken in MijnDenHaag. U moet inloggen met uw DigiD of eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger.

  DigiD

  Maak bezwaar in MijnDenHaag

  Bezwaar tegen aanslag overige belastingen

  Heeft u een hond? Dan moest u tot en met 2023 Begin link: hondenbelasting, einde link. betalen.
  Bent u het niet eens met de aanslag? Maak dan bezwaar. Dit kan online met uw DigiD.

  Den Haag heeft als Begin link: precariobelasting, einde link. alleen liggeld voor lig- en bedrijfsschepen. Tegen uw liggeld kunt online met uw DigiD bezwaar maken.

  Voor het gebruik van de binnenhaven en de kades met een schip moet u Begin link: binnenhavenbelasting, einde link. betalen.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Als u bij de gemeente een product of dienst hebt gekocht, moet u daarvoor leges betalen.

   Bent u het niet eens met de rekening hiervoor? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Voor een plaats op de markt betaalt u Begin link: marktgeld, einde link. . Daarnaast betaalt u meestal een toeslag.

   Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Voert u in 1 jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u Begin link: rioolheffing gebruikersdeel, einde link. betalen.

   Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Biedt u tegen betaling personen van buiten Den Haag slaapplaatsen aan? Dan moet u Begin link: toeristenbelasting, einde link. betalen.

   Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Een Begin link: Bedrijveninvesteringszone, einde link. (BIZ) is een gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van het gebied. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage.

   Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Voor het jaarlijks onderhoud van de grafbedekking op een eigen graf en het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen moet u begraafrechten (belasting) betalen.

   Bent u het niet eens met de nota? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

   Maakt u liever schriftelijk bezwaar of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u uw bezwaar met de post versturen.

   Zet in uw brief (bezwaarschrift) altijd:

   • uw naam en adres
   • de datum
   • als u te laat bent met bezwaar maken: de reden waarom u te laat bent
   • het biljetnummer of aanslagnummer. Dit staat op de aanslag of nota leges
   • het belastingjaar. Dit staat op de aanslag
   • tegen welke belasting u bezwaar maakt
   • de reden van uw bezwaar
   • uw handtekening

   Maakt u voor iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

   Stuur het bezwaar naar:

   Directeur gemeentebelastingen
   Postbus 19924
   2500 CX Den Haag

   Binnen 2 weken krijgt u bericht dat de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U leest dan ook hoelang het duurt voordat u antwoord krijgt op uw bezwaar. Dit is voor ieder bezwaar verschillend. Als u gelijk heeft, past de gemeente uw WOZ-waarde en/of het te betalen bedrag aan.

   Als u een bezwaarschrift verstuurt, krijgt u uitstel van betaling. Het uitstel is alleen voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

   Bezwaar maken bij een erfenis

   Krijgt u een erfenis? Dan kunt u:

   Stuur een verklaring van erfrecht mee met uw bezwaar. Dit is een officieel bewijs van een notaris dat u recht heeft op de erfenis. U heeft dit bewijs ook nodig als er al een testament is.

   Contact

   Hoe kunnen we helpen?

   Chat

   Telefoon

   14070