Onroerendezaakbelasting

Belastingzaken heft onroerendezaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden.

Belastingzaken kijkt voor de heffing van OZB naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wie dan eigenaar of gebruiker is, krijgt de aanslag.

Belastingzaken maakt verschil tussen 2 soorten onroerende zaken:

  • woningen
  • niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand, winkel of kantoor)
Alleen de persoon die op 1 januari eigenaar is van de woning moet OZB betalen. Bij een niet-woning is de peildatum ook 1 januari en betalen de gebruiker en de eigenaar allebei OZB.

Verhuist u later in het jaar, verkoopt u uw pand of beëindigt u als gebruiker van een niet-woning uw huurovereenkomst? Dan moet u toch de hele aanslag betalen. Als u in de loop van het jaar een pand koopt, krijgt u pas het jaar daarna een aanslag OZB. Bij verkoop verrekent de notaris de OZB vaak met de nieuwe eigenaar.

De OZB staat op de Begin link: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, einde link. . Deze krijgt u meestal in februari thuisgestuurd. Soms heeft de gemeente nog niet alle gegevens die nodig zijn. In dat geval krijgt u de aanslag later. U kunt in Begin link: MijnDenHaag, einde link. zien of uw aanslag al is verstuurd. Heeft u op 1 juni nog geen aanslag gekregen en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Of heeft een vraag over uw aanslag? Dan kunt u contact opnemen met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Tarieven 2024

Wie Soort onroerende zaak % van de WOZ-waarde 2024
Eigenaren woning 0,0525%
Eigenaren niet-woning 0,3051%
Gebruikers niet-woning 0,2507%

Belastingzaken berekent de OZB door een (klein) percentage van de Begin link: WOZ-waarde, einde link. te nemen.

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat 1 termijn van 6 weken genoemd om de aanslag OZB te betalen. Het totale bedrag moet u binnen deze termijn betalen.

Bent u het niet eens met de OZB die u moet betalen? Dan kunt u daartegen Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Sportverenigingen kunnen van de gemeente de OZB terugkrijgen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op Begin link: compensatie OZB voor sportverenigingen aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070