WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. De waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u elk jaar van de gemeente krijgt.

De WOZ-waarde is het bedrag dat uw woning of bedrijfspand zou opbrengen op een vaste datum: de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting te berekenen. Andere organisaties die de WOZ-waarde gebruiken zijn:

 • de belastingdienst
 • het waterschap
 • hypotheekverstrekkers
 • verhuurders

Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar:

 • de verkoopcijfers rond de waardepeildatum
 • de huurcijfers (bij bedrijfspanden)
 • de kenmerken van uw woning of bedrijfspand. Zoals:

De gemeente doet hiervoor onderzoek. Dit heet permanente marktanalyse.

Verantwoordingsdocument

De gemeente maakt ieder jaar een verantwoordingsdocument. Hierin leest u hoe de gemeente de WOZ-waarden voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) heeft bepaald.

Verantwoordingsdocument WOZ 2024

(PDF, 645,1 KB)

Bijgebouwen WOZ 2024

(PDF, 100,7 KB)

Grondstaffels WOZ 2024

(PDF, 69,9 KB)

In het taxatieverslag staat waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte en het type woning. In het verslag staan ook de verkoopprijzen en de WOZ-waarden van minimaal 3 andere woningen. Daarmee vergelijkt de gemeente uw woning met andere huizen op de markt die rond de waardepeildatum verkocht zijn. De woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. De gemeente houdt rekening met de verschillen bij de taxatie.

Online bekijken

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag in MijnDenHaag bekijken als:

 • de WOZ-beschikking op uw naam staat of u mede-eigenaar bent

 • u DigiD of eHerkenning (met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger) heeft om in MijnDenHaag in te loggen.

Opvragen via e-mail

Kunt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag niet online bekijken? Stuur dan een e-mail naar Begin link: taxatieverslag@denhaag.nl, einde link. . Vermeld hierbij:

 • uw naam
 • het aanslagnummer
 • van welk(e) pand(en) u de WOZ-waarde wilt ontvangen

U ontvangt het taxatieverslag binnen 2 weken.

U kunt geen bezwaarschrift indienen per e-mail. Lees meer over Begin link: bezwaar maken, einde link. tegen de WOZ-waarde.

Huurprijscheck

Betaalt u de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning? Dan kan door een verlaging van de WOZ-waarde de huurprijs dalen. Maak een inschatting via de Begin externe link: Huurprijscheck(Externe link), einde externe link..

Veelgestelde vragen

Dit staat in de wet. De datum waarop de gemeente de WOZ-waarde bepaalt (waardepeildatum) moet een jaar eerder zijn dan het belastingjaar. De gemeente heeft zo genoeg tijd om alle verkoopcijfers te verzamelen en de nieuwe WOZ-waarde te berekenen.

De gemeente stuurt de WOZ-waarde meestal in februari naar u toe. Soms heeft de gemeente nog niet alle gegevens die nodig zijn. In dat geval krijgt u de WOZ-waarde later. U kunt in Begin link: MijnDenHaag, einde link. zien of uw WOZ-waarde al is verstuurd. Heeft u op 1 juni nog geen WOZ-waarde gekregen en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Of heeft een vraag over de WOZ-waarde? Dan kunt u contact opnemen met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Het lukt de gemeente niet altijd om 1 aanslagbiljet voor al uw panden te maken. U ontvangt dan meer biljetten. Bijvoorbeeld als de informatie niet compleet is om een goede WOZ-waarde vast te stellen.

Als huurder betaalt u alleen Begin link: afvalstoffenheffing, einde link. . U hoeft geen OZB te betalen.

Betaalt u de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning? Dan kan de huurprijs dalen als de WOZ-waarde lager wordt. Controleer of u de maximale huurprijs betaalt via de Begin externe link: Huurprijscheck (Externe link), einde externe link.(Huurcommissie).

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070