WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. De waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u elk jaar van de gemeente krijgt.

Heeft u uw WOZ-waarde nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de taxateur(Externe link).

De WOZ-waarde is het bedrag dat uw woning of bedrijfspand zou opbrengen op een vaste datum: de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting te berekenen. Andere organisaties die de WOZ-waarde gebruiken zijn:

 • de belastingdienst
 • het waterschap
 • hypotheekverstrekkers
 • verhuurders

Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar:

 • de verkoopcijfers rond de waardepeildatum
 • de huurcijfers (bij bedrijfspanden)
 • de kenmerken van uw woning of bedrijfspand. Zoals:
  • locatie
  • oppervlakte
  • staat van onderhoud

De gemeente doet hiervoor onderzoek. Dit heet permanente marktanalyse.

Nieuwe eigenaren en huurders krijgen voor het onderzoek een vragenlijst (PMA-Formulier). De vragen gaan over de staat van onderhoud. En over het gebruik van de verkochte woning of het bedrijfspand.

Heeft u het formulier ontvangen? Dan kunt u dit ook online invullen met uw DigiD:

In het taxatieverslag staat waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte en het type woning. In het verslag staan ook de verkoopprijzen en de WOZ-waarden van 3 andere woningen. Daarmee vergelijkt de gemeente uw woning met andere huizen op de markt. De woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. De gemeente houdt rekening met de verschillen bij de taxatie.

Online bekijken

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag in MijnDenHaag bekijken als:

 • de WOZ-beschikking op uw naam staat of u mede-eigenaar bent

 • u DigiD of eHerkenning (met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger) heeft om in MijnDenHaag in te loggen.

Opvragen via e-mail

Kunt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag niet online bekijken? Stuur dan een e-mail naar taxatieverslag@denhaag.nl. Vermeld hierbij:

 • uw naam
 • het aanslagnummer
 • van welk(e) pand(en) u de WOZ-waarde wilt ontvangen

U ontvangt het taxatieverslag binnen 2 weken.

U kunt geen bezwaarschrift indienen per e-mail. Lees meer over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Huurprijscheck

Betaalt u de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning? Dan kan door een verlaging van de WOZ-waarde de huurprijs dalen. Maak een inschatting via de Huurprijscheck(Externe link).

Veelgestelde vragen

Bij het berekenen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van woningen rond 1 januari 2022. De prijzen van nu tellen niet mee in de berekening.

Dit staat in de wet. De datum waarop de gemeente de WOZ-waarde bepaalt (waardepeildatum) moet een jaar eerder zijn dan het belastingjaar. De gemeente heeft zo genoeg tijd om alle verkoopcijfers te verzamelen en de nieuwe WOZ-waarde te berekenen.

De gemeente stuurt de WOZ-waarde in februari naar u toe. Heeft u uw WOZ-waarde nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de taxateur(Externe link).

Het lukt de gemeente niet altijd om 1 aanslagbiljet voor al uw panden te maken. U ontvangt dan meer biljetten. Bijvoorbeeld als de informatie niet compleet is om een goede WOZ-waarde vast te stellen.

Als huurder betaalt u alleen afvalstoffenheffing. U hoeft geen OZB te betalen.

Betaalt u de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning? Dan kan de huurprijs dalen als de WOZ-waarde lager wordt. Controleer of u de maximale huurprijs betaalt via de Huurprijscheck (Externe link)(Huurcommissie).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070