Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen. U hoeft die dan misschien niet te betalen, of maar voor een deel.

 1. U heeft een belastingaanslag gekregen. En u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding.
 2. Vul het formulier in.
 3. De gemeente bepaalt met uw gegevens of u recht heeft op kwijtschelding. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen (bezittingen) en inkomen. En naar uw betalingscapaciteit (hoeveel u kunt betalen). De gemeente werkt hierbij met normbedragen.
 4. U krijgt bericht van de gemeente of u kwijtschelding krijgt. Tot het moment dat u de beslissing krijgt van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing eigenarendeel
 • liggeld voor woonschepen

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor:

Wanneer kunt u kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als:

 • de aanslag nog niet is betaald. Of de aanslag is niet langer dan 3 maanden geleden betaald (of voor een deel betaald).
 • u geen of te weinig betalingscapaciteit heeft
 • u geen of weinig vermogen heeft

Bent u ondernemer en krijgt u een Bbz-uitkering? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor uw niet-zakelijke belasting.

 • uw aanslagbiljet

U hoeft nog geen bijlagen mee te sturen. Als de gemeente extra informatie nodig heeft, dan krijgt u een brief.

U kunt de kwijtschelding online of per post aanvragen. Dit kan niet via e-mail.

DigiD

Online

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigiD.

Via de post

Dit kan alleen met een kwijtscheldingsformulier. U kunt dit Begin externe link: kwijtscheldingsformulier aanvragen(Externe link), einde externe link..

U krijgt binnen 10 dagen een bericht dat uw aanvraag is ontvangen. Binnen 13 weken hoort u of u kwijtschelding krijgt. Of dat er nog extra informatie nodig is. Door drukte kan het langer duren. Als het langer duurt, dan krijgt u hierover een brief.

Heeft u geen bericht gekregen? Neem dan Begin link: contact, einde link. op met de gemeente. U krijgt uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing neemt.

Aanvullende stukken sturen

Heeft u een brief gekregen dat er extra informatie nodig is? Dan kunt u deze bijlagen (aanvullende stukken) online opsturen.

Niet eens met het besluit

U kunt binnen 10 dagen na het besluit beroep indienen. Dit kan online of via de post.

Veelgestelde vragen

De overheid stelt in de wet normbedragen vast. De hoogte van een normbedrag hangt af van uw situatie. Er zijn verschillende bedragen voor als u alleen woont, gehuwd of geregistreerd partner bent, of met kinderen woont. Of als u AOW heeft.

Bekijk de normbedragen op de Begin externe link: website van de VNG(Externe link), einde externe link..

Onder vermogen vallen bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of een auto.

Spaargeld

U mag spaargeld hebben. De gemeente maakt een optelsom van normbedragen voor:

 • levensonderhoud (bijvoorbeeld eten en drinken)
 • uw huur of hypotheek
 • uw ziektekostenverzekering
 • het kindgebonden budget waar u recht op heeft

Het bedrag dat u extra mag sparen is per 1 januari 2024:

 • € 2.000 voor een echtpaar
 • € 1.800 voor een alleenstaande ouder
 • € 1.500 voor een alleenstaande

Heeft u meer gespaard? Dan telt dit als vermogen. Hiermee kunt u belasting betalen.

Bent u geboren voor 1935? Dan krijgt u een nog extra vrijstelling van € 3.275 (of € 4.350 voor stellen). Dit geldt ook als uw medebewoner voor 1935 geboren is.

Eigen woning

Uw koophuis is ook vermogen. Net als andere zaken die van u zijn, zoals een eigen parkeerplaats, garage of opslagruimte.

Heeft u een koophuis met overwaarde? En is de WOZ-waarde hoger dan wat u nog aan hypotheek moet betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

Auto, motorfiets of camper

Heeft u een auto, motorfiets of camper die meer waard is dan € 3.350? Dan telt dit ook als vermogen.

Dit geldt niet als:

 • u of uw medebewoner een gehandicaptenparkeerkaart heeft
 • u een Wmo-vergoeding voor het gebruik van de auto krijgt

Samen met uw medebewoner mag u maar 1 motorvoertuig hebben.

De betalingscapaciteit is het deel van uw inkomen waarmee u belasting kunt betalen.

U heeft uw inkomen eerst nodig om vaste lasten te betalen. Bijvoorbeeld uw huur of hypotheek. Of eten en drinken. Hiervoor zijn vaste maximale bedragen vastgesteld door de overheid (normbedragen).

80 % van het geld dat daarna overblijft, is voor de belasting.

Woont u met meer mensen samen? Dan moet u kosten met elkaar delen. Het maximale bedrag voor levensonderhoud wordt dan lager. Dit heet de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm is er niet voor:

 • huisgenoten jonger dan 27 jaar
 • huisgenoten die een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) of een opleiding met studiefinanciering volgen
 • huisgenoten die bij u een kamer huren voor een commerciële huurprijs

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070