Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen. U hoeft die dan misschien niet te betalen, of maar voor een deel.

 1. U heeft een belastingaanslag gekregen. U denkt deze niet te kunnen betalen.
 2. Vul het formulier op deze pagina in. En verstuur het met de gegevens die nodig zijn. Dat kan online of met de post.
 3. De gemeente bepaalt met uw gegevens of u recht heeft op kwijtschelding. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen (bezittingen) en inkomen. En naar uw betalingscapaciteit (hoeveel u kunt betalen). De gemeente werkt hierbij met normbedragen.
 4. U krijgt bericht van de gemeente of u kwijtschelding krijgt. Tot het moment dat u de beslissing krijgt van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing eigenarendeel
 • liggeld voor woonschepen

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor:

 • parkeerbelasting
 • toeristenbelasting
 • rioolheffing gebruikersdeel
 • leges, bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van een vergunning
 • boete overlast
 • uw BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone)

Wanneer kunt u kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als:

 • de aanslag nog niet is betaald. Of de aanslag is niet langer dan 3 maanden geleden betaald (of voor een deel betaald).
 • u geen of te weinig betalingscapaciteit heeft
 • u geen of weinig vermogen heeft

Bent u ondernemer en krijgt u een Bbz-uitkering? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor uw niet-zakelijke belasting.

 • uw aanslagbiljet
 • de gegevens van u en uw medebewoner(s)
 • de bijlagen die nodig zijn

Bekijk hieronder welke bijlagen u mee moet sturen.

 • Een kopie van de salarisstroken van u en uw medebewoner(s). Heeft u een wisselend inkomen? Stuur dan een kopie mee van de salarisstroken van de laatste 3 maanden. Heeft u een vast inkomen? Dan is een kopie van salarisstroken van de laatste maand voldoende.
 • Bent u student? Of is uw medebewoner of inwonende kind student? Stuur dan ook een kopie mee van:

  • het bericht van Duo over de ontvangen studiefinanciering
  • het bewijs van inschrijving bij de opleiding
  • een overzicht van uw schuld bij Duo

 • Een kopie van de laatste huurverhoging of het jaaroverzicht van uw hypotheek. Ook als deze op naam van uw medebewoner staat.
 • Een kopie van uw zorgpolis of een bankoverzicht waar de betaalde zorgpremie op staat.

 • Hebben u en/of uw medebewoner(s) een gehandicaptenparkeerkaart? Stuur dan een kopie mee van de voor- en achterkant.
 • Krijgt u een Wmo-vergoeding voor het gebruik van de auto? Stuur dan een kopie van de toekenning mee.

Stuur een kopie op van het laatste maandoverzicht van:

 • de bankrekening van u en uw medebewoner(s)
 • de spaarrekening van u en uw medebewoner(s)
 • de beleggingsrekening van u en uw medebewoner(s)

Het beginsaldo en huidige saldo moeten goed zichtbaar zijn.

U hoeft geen overzichten te sturen van inwonende ouders en kinderen.

U kunt de kwijtschelding online of per post aanvragen. U kunt geen kwijtschelding via de e-mail aanvragen.

DigiD

Online

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigiD.

Per post

Dit kan alleen met een kwijtscheldingsformulier. U kunt dit kwijtscheldingsformulier aanvragen(Externe link).

U krijgt binnen 10 dagen een bericht dat uw aanvraag is ontvangen. Binnen 13 weken hoort u of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u geen bericht gekregen? Neem dan contact op met de gemeente. U krijgt uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing neemt.

De overheid stelt in de wet normbedragen vast. Dit zijn maximale bedragen voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld voor de huur en de zorgverzekering. Betaalt u meer dan de normbedragen? Dan tellen deze extra kosten niet mee in de berekening voor de kwijtschelding.

De hoogte van een normbedrag hangt af van uw situatie. Er zijn verschillende bedragen voor als u alleen woont, gehuwd of geregistreerd partner bent, of met kinderen woont. Of als u AOW heeft.

Bekijk de normbedragen op de website van de VNG(Externe link).

Onder vermogen vallen bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of een auto.

Spaargeld

U mag spaargeld hebben. De gemeente maakt een optelsom van normbedragen voor:

 • levensonderhoud (bijvoorbeeld eten en drinken)
 • uw huur of hypotheek
 • uw ziektekostenverzekering
 • het kindgebonden budget waar u recht op heeft

Heeft u meer gespaard? Dan telt dit als vermogen. Hiermee kunt u belasting betalen.

Bent u geboren voor 1935? Dan krijgt u een extra vrijstelling van € 3.350. Dit geldt ook als uw medebewoner voor 1935 geboren is.

Eigen woning

Uw koophuis is ook vermogen. Net als andere zaken die van u zijn, zoals een eigen parkeerplaats, garage of opslagruimte.

Heeft u een koophuis met overwaarde? En is de WOZ-waarde hoger dan wat u nog aan hypotheek moet betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

Auto, motorfiets of camper

Heeft u een auto, motorfiets of camper die meer waard is dan € 3.350? Dan telt dit ook als vermogen.

Dit geldt niet als:

 • u of uw medebewoner een gehandicaptenparkeerkaart heeft
 • u een Wmo-vergoeding voor het gebruik van de auto krijgt

Samen met uw medebewoner mag u maar 1 motorvoertuig hebben.

De betalingscapaciteit is het deel van uw inkomen waarmee u belasting kunt betalen.

U heeft uw inkomen eerst nodig om vaste lasten te betalen. Bijvoorbeeld uw huur of hypotheek. Of eten en drinken. Hiervoor zijn vaste maximale bedragen vastgesteld door de overheid (normbedragen).

80% van het geld dat daarna overblijft, is voor de belasting. Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

Woont u met meer mensen samen? Dan moet u kosten met elkaar delen. Het maximale bedrag voor levensonderhoud wordt dan lager. Dit heet de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm is er niet voor:

 • huisgenoten jonger dan 27 jaar
 • huisgenoten die een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) of een opleiding met studiefinanciering volgen
 • huisgenoten die bij u een kamer huren voor een commerciële huurprijs

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070