Hondenbelasting

Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. De belasting is hoger als u meer honden heeft. Het maakt niet uit of de hond groot of klein is. U betaalt ook als uw hond nooit buiten komt.

Als u een hond neemt, moet u de hond binnen 6 weken aangeven. Ook na 6 weken kunt u een hond nog aangeven, maar dan krijgt u wel een boete.

  • Geef de hondenbelasting digitaal aan. U kunt meerdere honden tegelijk aangeven. Wilt u meerdere honden aangeven maar met verschillende ingangsdata? Geef dan elke hond apart aan.
  • Heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk aangifte hondenbelasting doen bij de directeur gemeentebelastingen. Vermeld in uw schriftelijke aangifte: uw naam, adres en geboortedatum en sinds wanneer u de hond(en) heeft.

De houder van de hond(en) moet betalen. Als er meerdere personen in een huishouden bij elkaar wonen, wordt 1 persoon aangewezen als de ‘houder’. Deze persoon moet zorgen dat de hondenbelasting wordt betaald.

De gemeente controleert of u een hond heeft. Controleurs komen in de hele stad bij mensen aan de deur, om te kijken of er een hond is waarvoor nog geen belasting wordt betaald. Als dat het geval is, moet u alsnog aangifte hondenbelasting doen.

Tarieven

Hond Bedrag per jaar in 2023
1 hond € 137,28
2 honden € 352,32
3 honden € 625,08

Heeft u meer dan 3 honden? Dan betaalt u voor elke volgende hond € 272,76 (tarief 2023) Kenneltarief: u betaalt in 2023 een tarief van € 407,64.

Voor hondenbelasting geldt 1 betalingstermijn van 2 maanden. U kunt er ook voor kiezen om gespreid over het jaar te betalen via automatische incasso. Kijk op betalen van gemeentelijke belastingen voor meer informatie over de betaalmogelijkheden.

Kunt u de hondenbelasting niet binnen de gestelde termijn betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt geen betalingsregeling krijgen als u een bedrijf heeft of als zelfstandige een beroep uitoefent.

Kunt u de hondenbelasting niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit kan alleen voor het bedrag voor de 1e hond.

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Als u het niet eens bent met de aanslag voor hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. Als u denkt dat u onterecht een boete heeft gekregen, dan kunt u bezwaar maken.

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar Belastingzaken. Vermeld in uw bezwaar:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het biljetnummer
  • het belastingjaar
  • tegen welke belasting u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders bezwaar maakt.

Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

Heeft u een blindengeleidehond of een hulphond voor gehandicapten? Dan kunt u om vrijstelling van hondenbelasting vragen. Krijgt u toch een aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070