Rioolheffing eigenarendeel

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. Alle eigenaren van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen. De gemeente zorgt daarmee dat de riolering goed werkt en onderhouden blijft.

Voert u per jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u ook rioolheffing gebruikersdeel betalen.

De rioolheffing eigenarendeel staat op de het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze krijgt u meestal in de 1e helft van februari toegestuurd.

Wie Heffing Bedrag 2023
Eigenaar Per onroerende zaak € 177,25

De rioolheffing is een vast bedrag per aansluiting. De aanslag gaat naar de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een (on)roerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Verhuist u later in het jaar of verkoopt u uw pand? Dan moet u toch de hele aanslag betalen. Als u in de loop van het jaar een pand koopt, krijgt u pas het jaar daarna een aanslag voor rioolheffing. Bij verkoop verrekent de notaris de rioolheffing vaak met de nieuwe eigenaar.

  • Kunt u de rioolheffing niet binnen de gestelde termijn betalen? Dan kunt u kiezen voor betalingsregeling aanvragen.
  • Kunt u de rioolheffing helemaal niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Bent u het niet eens met de rioolheffing die u moet betalen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070