Rioolheffing eigenarendeel

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. Alle eigenaren van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen. De gemeente zorgt daarmee dat de riolering goed werkt en onderhouden blijft.

Voert u per jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u ook Begin link: rioolheffing gebruikersdeel, einde link. betalen.

De rioolheffing eigenarendeel staat op de Begin externe link: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen(Externe link), einde externe link.. Deze krijgt u meestal in februari toegestuurd. Soms heeft de gemeente niet alle gegevens die nodig zijn. In dat geval krijgt u de aanslag later. U kunt in Begin link: MijnDenHaag, einde link. zien of uw aanslag al is verstuurd. Heeft u op 1 juni nog geen aanslag gekregen en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Of heeft u vragen over de aanslag? Dan kunt u contact opnemen met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Wie Heffing Bedrag 2024
Eigenaar Per onroerende zaak € 184,75

De rioolheffing is een vast bedrag per aansluiting. De aanslag gaat naar de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een (on)roerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Verhuist u later in het jaar of verkoopt u uw pand? Dan moet u toch de hele aanslag betalen. Als u in de loop van het jaar een pand koopt, krijgt u pas het jaar daarna een aanslag voor rioolheffing. Bij verkoop verrekent de notaris de rioolheffing vaak met de nieuwe eigenaar.

Bent u het niet eens met de rioolheffing die u moet betalen? Dan kunt u daartegen Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070