Toeristenbelasting

U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt. Dit geldt voor personen die buiten Den Haag wonen. U betaalt toeristenbelasting over toeristische en zakelijke overnachtingen.

Als u een overnachting aanbiedt via de website van AirBnB, dan wordt de toeristenbelasting door AirBnB ingehouden en overgemaakt aan de gemeente.

Als u een overnachting aanbiedt tegen een vergoeding, bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. U kunt de belasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente. Ook als u als particulier via bijvoorbeeld Airbnb of Wimdu tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven overnachtingen aanbiedt, moet u toeristenbelasting betalen.

U moet met een aantal regels rekening houden als u een Begin link: Bed and Breakfast (B&B) wilt beginnen, einde link. .

Inwoners van de gemeente hoeven geen toeristenbelasting te betalen. U moet dan wel goed in de administratie opnemen dat de gast een Hagenaar was. Dat kan met het onderstaande formulier Verklaring Hagenaars toeristenbelasting.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting

(PDF, 72,2 KB)

Toeristenbelasting

Soort overnachting Tarief 2024
hotels, recreatiewoningen, Bed and Breakfast of andere vorm van overnachten € 6,00
camping of haven € 2,75

De gemeente heft alleen toeristenbelasting voor overnachtingen van personen van 13 jaar en ouder.

Download ook onderstaande tarievenkaarten (viertalig) voor het complete tarievenoverzicht:

Tarievenkaart toeristenbelasting 2024

(PDF, 86,2 KB)

De commerciële aanbieders van overnachtingen ontvangen na afloop van elk kwartaal een aangifteformulier.

Voor de verhuur van uw woning tijdens vakantie doet u eenmaal per jaar aangifte. U ontvangt het aangifteformulier aan het einde van het kalenderjaar.

  • U vult dit aangifteformulier in en stuurt het terug. U kunt hiervoor gebruik maken van de retourenvelop.
  • Doe de betaling gelijktijdig met de aangifte. Vermeld bij elektronisch betalen het aangiftenummer.

    • Betaalgegevens: IBAN: NL 12 BNGH 0285 1336 75
    • Ten name van: Gem Den Haag – Belastingen
  • Als u geen toeristenbelasting verschuldigd bent over het tijdvak op het aangifteformulier, moet u het formulier ingevuld en voorzien van uw handtekening terugzenden.
Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

Biedt u voor het eerst tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u zich schriftelijk melden bij Belastingzaken. Gebruik daarvoor het formulier dat voor uw situatie geldt.

Aanmelden voor ondernemers

Aanmelden voor particulieren

Doet u geen aangifte of te laat? Of doet u wel aangifte, maar betaalt u niet of te laat? Dan krijgt u een naheffingsaanslag.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag en/of boete die u moet betalen? Dan kunt u daartegen Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Bent u gestopt als aanbieder van overnachtingen dan moet u zich schriftelijk afmelden bij Belastingzaken. Heeft u een aangifteformulier ontvangen vermeld dan de beëindigingsdatum op het aangifteformulier.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070