Vertrek naar het buitenland (emigratie) doorgeven

Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren)? Schrijf u dan uit bij de gemeente Den Haag. De gemeente past uw gegevens aan.

 • Als u in 1 jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u hiervan aangifte doen. Deze 8 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn.
 • Vanaf 5 dagen voor uw vertrek kunt u aangifte doen. De gemeente schrijft u dan uit. Meestal krijgt u hier Begin link: geen bevestiging, einde link. van. U kunt geen datum meer doorgeven als u al vertrokken bent naar het buitenland.
 • Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland melden. Heeft u nog geen vast adres in het buitenland? Geef dan uw 1e verblijfadres in het buitenland op. Bijvoorbeeld het adres van een hotel, familielid of kennis.
 • U moet altijd zelf aangifte doen van vertrek naar het buitenland. Iemand anders kan dit niet voor u doen.

Verhuist het hele gezin tegelijk naar het buitenland? Dan mogen de onderstaande personen de verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf (1 persoonshuishouden).
 • Echtgenoten of geregistreerde partners die samen naar het buitenland verhuizen kunnen aangifte doen voor elkaar.
 • De ouder, verzorger of voogd voor minderjarige kinderen. Dit kan alleen als de ouder, verzorger of voogd samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt. Verhuist 1 van de ouders samen met de kinderen naar het buitenland? Dan is toestemming nodig van de andere ouder. Neem een toestemmingsverklaring en een kopie van het Begin link: identiteitsbewijs, einde link. van de andere ouder mee naar de afspraak.
 • Ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar. Dit kan alleen als de ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
Heeft u een huisgenoot die niet bij het gezin hoort? En verhuist deze persoon mee naar het buitenland? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Vertrekken niet alle gezinsleden naar het buitenland? Dan moeten de gezinsleden (ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie aangifte doen.

Ook de gezinsleden die niet meeverhuizen moeten mee naar de aangifte.

Wonen de ouders, verzorgers of voogd van een minderjarig kind al in het buitenland? En vertrekt het kind ook naar het buitenland? Dan mogen alleen de ouders, verzorgers of voogd dit doorgeven aan de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: DPZ.KCCTL@denhaag.nl, einde link. . Met deze e-mail moet u het volgende meesturen:

 • Een brief waarin staat dat u als ouders, verzorgers of voogd toestemming geeft voor vertrek van het kind naar het buitenland. Op deze brief moeten uw handtekening en de datum staan.
 • Het adres in het buitenland, als dat kan.
 • Kopieën van de Begin link: identiteitsbewijzen, einde link. van de ouders, verzorgers of voogd en een kopie van het legitimatiebewijs van het kind.

U kunt deze informatie ook Begin link: per post sturen, einde link. .

Per e-mail of per post:

 • een kopie van uw Begin link: identiteitsbewijs, einde link.
 • een ondertekende brief met uw oude en (als dat al bekend is) nieuwe adres. U moet in ieder geval doorgeven in welk land u gaat wonen, de datum van uw vertrek en een duidelijke handtekening (geen paraaf)

Doet u aangifte via e-mail? Scan de gevraagde documenten dan in en stuur ze als bijlage mee met de e-mail naar Begin link: dpz.kcctl@denhaag.nl, einde link. .

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Aan de balie:

Online

U kunt uw emigratie online regelen. U heeft de volgende gegevens nodig:

 • DigiD en uw inloggegevens
 • uw nieuwe adres (als u dat al weet) en het land waar u gaat wonen

Geen DigiD? Begin externe link: Vraag dan uw DigiD aan(Externe link), einde externe link..

Schriftelijk

Vertrekt het hele gezin? Geef uw vertrek dan door via e-mail of per post.

Aan de balie

Vertrekt een deel van het gezin? Geef uw vertrek dan persoonlijk door aan de balie op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Het doorgeven van een emigratie is gratis.

 • per e-mail of post: 5 werkdagen
 • aan de balie: direct
 • online: 5 werkdagen
Op de dag van uw emigratie wordt u uitgeschreven uit de BRP.

 • Na uw aangifte wordt u uitgeschreven uit de BRP en ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
 • Een verhuizing naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.
 • Als u online aangifte doet kan de bevestiging van uw emigratie misschien in uw spambox terecht komen. Houd dat goed in de gaten. Ongeveer 3 dagen na uw vertrekdatum kunt u controleren of uw verhuizing is verwerkt op Begin externe link: www.mijnoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Bewijs van uitschrijving

De gemeente stuurt u geen bevestiging van uw vertrek. Na uitschrijving kunt u niet meer inloggen in MijnDenHaag.

Verhuist u naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius)? Dan krijgt u wel een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving. De gemeente stuurt dan een uittreksel per e-mail.

Voor vertrek

U kunt tot op de dag van vertrek aan de balie van het stadskantoor navragen of u uitgeschreven bent en een Begin link: uittreksel uit de BRP aanvragen, einde link. . Neem een geldig Begin link: identiteitsbewijs, einde link. mee.

Na vertrek

Bent u al verhuisd naar het buitenland? Dan heeft u een uittreksel RNI nodig als bewijs van uitschrijving. Dit kunt u Begin externe link: op afspraak opvragen bij een RNI-loket(Externe link), einde externe link..

In- of uitklaringsbewijs inboedel

Als u naar of vanuit het buitenland verhuist, kan de douane u vragen om een in- of uitklaringsbewijs voor inboedel (meubels en andere voorwerpen in de woning). Voor dit bewijs heeft u een Begin link: uittreksel uit de BRP, einde link. of een Begin link: uittreksel RNI, einde link. nodig.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070