Uittreksel Registratie Niet-ingezetenen (RNI) in Nederland aanvragen

Staat u ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)? Dan kunt u een uittreksel RNI aanvragen.

Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven en heeft u alleen een ‘verklaring uitschrijving uit Nederland vóór 1994’ nodig? Kijk dan Begin link: hoe u die online kunt aanvragen, einde link. . Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan in de RNI.

U staat ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Vraag het uittreksel aan via het formulier. U kunt via dit formulier ook meteen uw adres wijzigen. Voor het formulier heeft u DigiD nodig.

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

U kunt een uittreksel RNI voor iemand anders aanvragen aan het loket. Maak hiervoor een afspraak.

Naar de afspraak neemt u mee:

  • een machtiging met daarop de handtekening van degene voor wie u een uittreksel aanvraagt. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier gebruiken.

Machtigingsformulier

(PDF, 114,9 KB)
  • een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van degene voor wie u een uittreksel aanvraagt
  • een kopie van uw eigen paspoort of identiteitskaart

Een uittreksel RNI kost € 17,35 (in 2024)
Exclusief portokosten.

De gemeente stuurt het uittreksel naar het adres waarop u geregistreerd staat in de RNI. De rekening krijgt u op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Na ontvangst van uw betaling stuurt de gemeente het uittreksel binnen 14 dagen naar u op. Het hangt van de postbezorging af wanneer u het ontvangt.

Soorten uittreksels

Uittreksel Wat staat er op dit uittreksel
Standaarduittreksel met burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en adres Uw naam, ge­boor­te­da­tum, ge­boor­te­plaats, ge­boor­te­land, ge­slacht, na­ti­o­na­li­teit(en), bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) en uw bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is)
Uittreksel met adres en historische adresgegevens (vanaf 1 oktober 1994) Uw naam, ge­boor­te­da­tum, bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN), uw bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is) en alle adres­sen waar u van­af 1 oktober 1994 in­ge­schre­ven heeft ge­staan
In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (uittreksel in het Ne­der­lands, Frans, Duits en En­gels) Uw naam, ge­boor­te­da­tum, ge­boor­te­plaats, bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving), na­ti­o­na­li­teit(en), de na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (uittreksel in het Ne­der­lands, Spaans, Ita­li­aans en Turks) Uw naam, ge­boor­te­da­tum, ge­boor­te­plaats, bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving), na­ti­o­na­li­teit(en), de na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
Anders Als u andere informatie nodig heeft dan de standaarduittreksels, kunt u aangeven welke informatie op het uittreksel moet staan. Bijvoorbeeld de informatie die u nodig heeft als bewijs van uitschrijving.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070