Tijdelijke ontheffing alcohol schenken

Zonder vergunning mag u geen alcohol schenken. Voor bijzondere gelegenheden kunt u een ontheffing van dit verbod krijgen. Bijvoorbeeld bij een evenement.

Gratis.

U moet de aanvraag voor de ontheffing minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement indienen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070