Vergunning private markt aanvragen

Wilt u een private markt of braderie organiseren? Dit kan op 1 van de aangewezen locaties. U heeft daar wel een vergunning voor nodig.

Een private markt is een markt die niet door de gemeente wordt georganiseerd in Den Haag.

 • U moet de aanvraag maximaal 1 jaar voor aanvang en minimaal 8 weken voor de datum van de markt of braderie indienen.
 • Een markt mag maximaal 5 aaneengesloten dagen duren. In december is dat 30 dagen.
 • Een aanvrager mag maximaal 12 markten per kalenderjaar organiseren.
 • Degene die als eerste een (volledige) aanvraag heeft ingediend, krijgt in beginsel de vergunning voor een locatie. Uitzondering hierop is een aanvraag vanuit de Bedrijven Investeringszone. Deze aanvraag heeft voorrang als die op dezelfde dag wordt ingediend.
 • De markt of braderie waarvoor u een vergunning private markt wilt aanvragen, moet:

  • als hoofddoel hebben het verkopen van goederen en waren
  • worden georganiseerd door 1 persoon
  • minimaal 7 verkooppunten hebben
 • U mag voedsel en dranken verkopen om ter plekke op te eten en te drinken.
 • Mechanische of live muziek ter ondersteuning van de markt valt ook binnen deze vergunning.

 • Een marktplan, dat waarborgt dat de markt op een goede en veilige manier wordt georganiseerd.
 • Een plattegrond van de markt.

Nadat u de aanvraag digitaal heeft ingediend, ontvangt u een link naar een speciaal programma waarmee u de marktplattegrond kunt tekenen. U kunt ervoor kiezen om dit programma te gebruiken of om een eigen plattegrond in pdf-formaat in te sturen.

Het aanvragen van een vergunning private markt kost€ 728,85. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

U krijgt binnen ongeveer 8 weken bericht. Wordt er op de datum en locatie die u voorstelt al een markt of braderie georganiseerd dan geeft de gemeente dit eerder aan u door.

Een private markt of braderie mag worden gehouden op de daarvoor aangewezen locaties.
Op die locaties mag maximaal 1 keer in de maand een markt worden georganiseerd. In parken mag dat maximaal 2 keer per jaar.

De locaties zijn:

 • pleinen: Circusplein, Gevers Deynootplein, Johanna Westerdijkplein, Lange Voorhout, Rabbijn Maarsenplein, Schalk Burgerplein, Slachthuisplein, Varkenmarkt, Stationsplein/Stationsweg, kade Scheveningen Haven
 • parken: Malieveld, Zuiderpark
 • (binnen)wateren: grachten
 • benoemd in detailhandelsmonitor, aangevuld met het Westeinde

Is het hoofddoel van de private markt of braderie niet om goederen en waren te verkopen, maar om ‘publiekelijk vermaak’ te bieden, zoals (live)muziek, kermis of speelattributen? Vraag dan niet een vergunning private markt aan, maar een Begin link: evenementenvergunning, einde link. .

In verband met de schadelijke gevolgen voor het dierenwelzijn, is de gemeente geen voorstander van het inzetten van dieren zoals roofvogels en uilen bij evenementen, markten en braderieën.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070