Exploitatievergunning horeca aanvragen

Om een horecabedrijf in Den Haag te beginnen moet u een exploitatievergunning hebben. Wanneer u alcohol wilt schenken heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u samen met de exploitatievergunning aan.

Bent u een startende horecaondernemer en heeft u een pand gezien waarin u graag een horecabedrijf wilt beginnen? Of wilt u een bestaand horecabedrijf overnemen of wijzigen? Met een beginselaanvraag weet u of dit mag in dat pand. Lees meer over een horecabedrijf beginnen.

Nodig bij uw aanvraag

  • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over het soort werkzaamheden, de producten, de exploitatievorm en de doelgroep
  • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst
  • een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de bestemming van de te onderscheiden ruimten en de grenzen van het terrein van de horeca-inrichting
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een ingevuld Bibob-formulier. Dit is bepaald in de Regeling Bibob Den Haag 2021. De regeling is een verdere uitwerking van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Aanvragen

De exploitatievergunning voor een horecabedrijf is strikt persoonlijk en kan daarom niet aan een ander worden doorgegeven.

Soms mag een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf tijdelijk gebruik maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De nieuwe ondernemer moet dan wel binnen 13 weken, nadat de vorige ondernemer is gestopt, een complete aanvraag indienen voor ongewijzigde voortzetting van dezelfde zaak. De precieze voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

In verband met het coronavirus kunnen Haagse horecaondernemers aanvragen alleen nog maar digitaal indienen. Dit houdt in dat ook de benodigde bijlagen, die genoemd worden in de samenvatting van de aanvraag als PDF-bestand, gemaild moeten worden naar: intakevergunningen@denhaag.nl. Vermeld als onderwerp het adres van de horeca-inrichting. Pas wanneer de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente u een ontvangstbewijs.

Vergunning aanvragen

Kosten

Een exploitatievergunning horeca kost € 1.402 in 2021. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Hoelang duurt het?

De behandeling van uw aanvraag duurt 13 weken.

Horecawijzer

Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Horecawijzer in en zie direct wat u nodig heeft.