Beginseluitspraak horeca aanvragen

Wilt u in een gebouw een horecabedrijf beginnen? Of wilt u een horecabedrijf overnemen en veranderen, bijvoorbeeld van snackbar naar restaurant? Om te controleren of dit mag, kunt u een beginseluitspraak horeca aanvragen.

Niet elk pand mag gebruikt worden voor bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, lunchroom, koffiehuis, broodjeszaak of discotheek. Wilt u in een gebouw een horecabedrijf beginnen, of een horecabedrijf veranderen? Controleer dan eerst of uw plan voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. U kunt dat door de gemeente laten onderzoeken door een beginseluitspraak horeca aan te vragen.

De gemeente controleert dan uw plan en geeft een advies (beginseluitspraak). Krijgt u een positief advies? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Als de gemeente u de vergunning geeft, mag u uw horecabedrijf beginnen of een horecabedrijf aanpassen.

Vul het formulier in en verstuur het online met DigiD, per post of breng het langs.

Online

Per post

Vul het formulier in, print het en stuur het naar:

Dienst Publiekszaken
Stadsdelen en Wijken, afdeling Intakevergunningen, Ondernemersportaal Spui
Postbus 12620
2500 DL Den Haag.

Aan de balie

U kunt het formulier ook inleveren bij de Horecabalie in het stadhuis, Spui 70 Den Haag. De balie is open op maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot en met 16.00 uur.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag volgt de Toetsingscommissie Horecabestemmingen de volgende stappen:

  • De gemeente zoekt uit of er in een gebouw een horecazaak mag komen. Of dat de verandering die u wilt uitvoeren mag.
  • De gemeente controleert of uw aanvraag past binnen het Begin link: Omgevingsplan, einde link. . En zij onderzoekt of de horecazaak kan voldoen aan de Begin externe link: Algemene plaatselijke verordening (APV)(Externe link), einde externe link. en de Alcoholwet.
  • Mag er volgens het Omgevingsplan geen horeca komen, of mag u het horecabedrijf niet veranderen? Dan kijkt de gemeente of u een ontheffing kunt krijgen.
  • U ontvangt daarna een beginseluitspraak van de gemeente. Hierin staat of zij een positief of negatief advies geeft op uw plan.
  • Als u een positief advies gekregen heeft, kunt de toestemmingen aanvragen die u nodig heeft. In de beginseluitspraak geeft de gemeente aan welke toestemmingen dat zijn. Bijvoorbeeld een exploitatievergunning of een alcoholwetvergunning. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen.

€ 205,80 in 2024. Als u een horecabedrijf onveranderd overneemt, is de aanvraag gratis. De Toetsingscommissie Horecabestemmingen controleert dit.

U krijgt bericht na 2 tot 4 weken.

Wilt u meer informatie over regels, vergunningen en wat u moet doen om een bedrijf te kunnen starten? Neem dan contact op met het Begin externe link: Ondernemersportaal(Externe link), einde externe link., of ga naar de Horecabalie in het Stadhuis.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070