Evenement melden

Organiseert u een evenement? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Als u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een feestje met buren op het plein, in het park of op straat dan is een melding voldoende.

  U kunt als u een evenement wilt organiseren weer een evenementenvergunning aanvragen of -melding doen. Er is vanwege corona wel een aantal regels voor evenementen. Als organisator bent u hiervoor verantwoordelijk.

  • Er geldt geen maximumaantal als:

   • Mensen zitten op een vaste zitplaats

   • Vooraf gereserveerd moet worden

   • Een gezondheidscheck gedaan moet worden.

   Kan dat niet? Dan geldt een maximum van 100 mensen met een vaste zitplaats binnen en 250 mensen tegelijkertijd buiten.
   Er is ook geen maximum bij evenementen waarbij mensen doorstromen en beperkt onderling contact hebben, zoals een kermis of braderie.

  • Bij evenementen moeten organisatoren ook ervoor zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk aan gescheiden looprichtingen maken. Uitzonderingen afstand houden: mensen uit eenzelfde huishouden, hulpbehoevenden, kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tot en met 17 jaar (zij moeten wel afstand houden tot volwassenen).
  • Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over deze regels, adviezen en meer maatregelen, zoals voor hygiëne. De noodverordening staat op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden.

  Melding of evenement?

   • Organiseert u een markt of braderie met als hoofddoel het verkopen van goederen of waren, vraag dan een vergunning private markt aan.
   • Plaatst u alleen 1 of meer voorwerpen zoals een springkussen of een partytent voor eigen gebruik of passerend publiek? Dan is dat geen evenement. Kijk bij Gebruik openbare straat.
   • Twijfelt u? Vul de Evenementenwijzer in en zie direct wat u nodig heeft voor uw evenement.

   Voorwaarden

   • Het evenement vindt plaats tussen 10.00 en uiterlijk 23.00 uur op dezelfde dag, inclusief op- en afbouwtijd.
   • Er komen niet meer dan 250 bezoekers/deelnemers.
   • Het evenement is in de openbare ruimte (bijvoorbeeld park, pleintje) of is openbaar toegankelijk in een gebouw.
   • Er is niet tegelijkertijd een ander evenement in de directe omgeving.
   • Het evenement veroorzaakt geen of een zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg en het is niet noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen.
   • De weg is geschikt voor het houden van een evenement en er zijn tijdens het evenement geen wegopbrekingen. U maakt geen gebruik van hoofdroutes van de hulpdiensten (ambulance, brandweer).
   • Er blijft een rijstrook met een breedte van minimaal 3,5 meter vrij voor de voertuigen van de hulpdiensten. Op deze rijstrook staan géén obstakels en er is toezicht hierop door de organisatie van het evenement.
   • Er worden alleen kleine gecertificeerde voorwerpen geplaatst (bijvoorbeeld kleine partytent, springkussen, barbecue).
   • Een melding is tenminste 4 weken voorafgaand aan het evenement bekend bij de burgemeester.

    Nodig bij de melding

    • gegevens evenement
    • gegevens aanvrager
    • plattegrond van het evenement

    Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.

    Melden

    U kunt de melding digitaal doen.

    Meld evenement

    Kosten

    Gratis.

    Goed om te weten