Evenement melden

Organiseert u een evenement? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Als u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een feestje met buren op het plein, in het park of op straat dan is een melding voldoende.

  Wanneer is een melding niet juist?

   • Organiseert u een markt of braderie met als hoofddoel het verkopen van goederen of waren, vraag dan een vergunning private markt aan.

   Plaatst u alleen 1 of meer voorwerpen zoals een springkussen of een partytent voor eigen gebruik of voor winkelend en passerend publiek, dan is er geen sprake van een evenement. In zo’n geval zijn de regels voor het innemen van gemeentegrond van toepassing. Kijk bij Gebruik openbare straat.

   Voorwaarden

   • Het evenement vindt plaats tussen 10.00 en uiterlijk 23.00 uur op dezelfde dag, inclusief op- en afbouwtijd.
   • Er komen niet meer dan 250 bezoekers.
   • Het is een niet-commercieel evenement.
   • Het evenement is in de openbare ruimte (bijvoorbeeld park, pleintje, sportveld).
   • Er is niet tegelijkertijd een ander evenement in de directe omgeving.
   • Het evenement veroorzaakt geen of een zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg en het is niet noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen.
   • De weg is geschikt voor het houden van een evenement en er zijn tijdens het evenement geen wegopbrekingen. U maakt geen gebruik van hoofdroutes van de hulpdiensten (ambulance, brandweer).
   • Er blijft een rijstrook met een breedte van minimaal 3,5 meter vrij voor de voertuigen van de hulpdiensten. Op deze rijstrook staan géén obstakels en er is toezicht hierop door de organisatie van het evenement.
   • Er worden alleen kleine gecertificeerde voorwerpen geplaatst (bijvoorbeeld kleine partytent, springkussen, barbecue).
   • Een melding is tenminste 4 weken voorafgaand aan het evenement bekend bij de burgemeester.

    Nodig bij de melding

    • gegevens evenement
    • gegevens aanvrager
    • plattegrond van het evenement

    Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.

    Melden

    U kunt de melding digitaal doen.

    Meld evenement

    Kosten

    Gratis.

     Evenementenwijzer

     Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Evenementenwijzer in en zie direct wat u nodig heeft.