Tijdelijke standplaats voor straatverkoop op de openbare weg aanvragen

Bent u ondernemer en wilt u voor korte tijd een verkoopwagen of -kraam neerzetten op de openbare weg? Vraag dan een vergunning voor een incidentele (tijdelijke) standplaats aan.

Er zijn 2 standplaatsvergunningen voor korte tijd:

  • Een tijdelijke standplaats voor maximaal 3 dagen. U kunt maximaal 3 vergunningen per jaar krijgen. U kunt deze vergunning het hele jaar aanvragen.
  • Een standplaats voor de verkoop van oliebollen of kerstbomen. Deze standplaatsen zijn op vaste plekken in de stad. U kunt deze vergunning aanvragen tussen 1 augustus en 30 november. Een oliebollenkraam mag van 1 oktober tot en met 15 januari staan. En een kerstbomenstandplaats van 1 tot en met 24 december.

Wilt u voor lange tijd een standplaats gebruiken? En op vaste tijden? Kijk dan op de pagina Begin link: Standplaats voor straatverkoop voor lange tijd aanvragen, einde link. .

  • De vergunning staat op naam van de aanvrager. U kunt uw vergunning daarom niet aan iemand anders geven.
  • U heeft een huurovereenkomst met de eigenaar van de grond en betaalt huur.
  • De gemeente kijkt of uw aanvraag voldoet aan de Begin externe link: Verordening straathandel Den Haag 2017(Externe link), einde externe link.. Zij beoordeelt of de standplaats de kwaliteit van de openbare ruimte verandert.
  • Er is geen stroomaansluiting.
  • Is er meer dan 1 aanvraag voor dezelfde plek? Dan loot de gemeente wie de standplaats krijgt. Doe alleen een aanvraag als u de standplaats echt wilt gebruiken.

  • een foto of ontwerp van de verkoopwagen, deze is pas gemaakt
  • een situatieschets. Bijvoorbeeld een tekening op schaal. Hierop staan de ligging en afmetingen van de verkoopwagen. En op de schets staan obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen) aangegeven, als die er zijn.

€ 34,30 in 2024. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als de gemeente er langer over doet, krijgt u een brief.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070