Marktvergunning vaste standplaats aanvragen

De gemeente heeft vaste standplaatsen op de Haagse Markt en op wijk- en themamarkten. Wilt u voor een standplaats in aanmerking komen? Vraag dan een marktvergunning aan.

De afdeling Markten werkt niet met wachtlijsten. Wanneer standplaatsen beschikbaar zijn, leest u dit op deze pagina.

Wijk- en themamarkten

Voor de wijkmarkten, de Boerenmarkt en de Antiek- en boekenmarkt kunt u het hele jaar door een aanvraag doen voor een standplaats. Dit kan in branches waarin nog ruimte is. Neem voor de mogelijkheden Begin link: contact op met de afdeling Markten, einde link. .

Vrije standplaatsen Haagse Markt

Op de Haagse Markt aan de Herman Costerstraat komen weer standplaatsen vrij. Vanaf 1 tot en met 31 juli 2024 kunt u hiervoor een Begin link: aanvraag, einde link. indienen.

Overzicht vrije standplaatsen en branches

Wilt u een overzicht van de vrije standplaatsen en branches? Bel naar (070) 353 93 20 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of stuur een e-mail naar Begin link: markten@denhaag.nl, einde link. .

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Een marktvergunning voor een vaste standplaats wordt alleen verstrekt aan een echt persoon.
 • U kunt maar op 1 van de Haagse markten per dag actief zijn.
 • Een marktvergunning vaste standplaats is geldig voor 1 markt, 1 branche en maximaal 3 standplaatsen per marktdag.
 • U moet een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
 • U moet rechtmatig in Nederland zijn.
 • U moet aan verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie (denk bijvoorbeeld aan diploma’s en certificaten) voldoen.
 • U mag de afgelopen 5 jaar niet verwijderd zijn uit het marktregister vanwege overtredingen van de marktverordening.

Kijk voor alle voorwaarden in de Begin externe link: Vaststelling Marktreglement Den Haag 2016 (RIS295973)(Externe link), einde externe link..

De beoordeling van de aanvraag bestaat uit 2 onderdelen: toetsing aan het branchebesluit en de beoordeling van uw ondernemingsplan.

Toetsing branchebesluit

In het Branchebesluit 2017 is voor de verschillende markten per branche het streefpercentage (maximaal aantal toegestane standplaatsen per branche) vastgesteld. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS295972(Externe link), einde externe link.).Bij het beoordelen van een aanvraag wordt het aantal beschikbare standplaatsen in een branche gewogen ten opzichte van het streefpercentage. Dit levert een score op.

Beoordeling ondernemingsplan

Het 2e onderdeel van de beoordeling is het ondernemingsplan. De gemeente is op zoek naar professionele ondernemers die zich weten te onderscheiden. Bijvoorbeeld met bijzondere producten, de aankleding van de standplaats of het aanbieden van digitale betalingsmogelijkheden.

Het gaat erom dat standplaatsen toegewezen worden aan de ondernemers die de meeste toegevoegde waarde bieden voor de hele markt. Het ondernemingsplan is heel belangrijk, want hierin beschrijft u de manier waarop u zich wilt onderscheiden. Per vrije standplaats worden de verschillende ondernemingsplannen van de inschrijvers beoordeeld.

Dit gebeurt op basis van een aantal toetsingscriteria. De uitleg van deze toetsingscriteria vindt u in de tabel. In de rechterkolom staat een percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel dit onderdeel meeweegt in het totaal van de beoordeling en wordt de wegingsfactor genoemd. Om in aanmerking te komen voor een standplaats moet uw ondernemingsplan minimaal een score van 45% halen.

Toetsingscriterium Uitleg Wegingsfactor
Presentatie De manier van presentatie van wat u verkoopt of biedt is verrassend en vernieuwend. U geeft een beschrijving van hoe uw stand eruit gaat zien, welke producten en diensten u gaat verkopen en hoe u deze gaat presenteren. U laat dit zien met foto’s of impressies, van bijvoorbeeld bedrijfskleding en aankleding. U geeft aan of u promotiemiddelen gebruikt, zoals flyers of advertenties. U laat zien of u een website heeft of gebruik maakt van social media (bijvoorbeeld Facebook of Instagram). 25%
Dienstverlening U biedt een uitgebreide dienstverlening: u bezorgt bijvoorbeeld aan huis. Klanten kunnen online bestellen of meer informatie vinden over uw producten of diensten op uw website en/of social media. U laat dit zien met een afbeelding van uw website of social media en de link naar het adres. Of uw klanten kunnen digitaal betalen met bijvoorbeeld iDeal, contactloos pinnen, PayPal of Tikkie. U geeft ook aan wat klanten kunnen verwachten na aanschaf van uw producten of diensten: biedt u garantie, is er een mogelijkheid voor ruilen, terugbrengen of reparatie? 25%
Ervaring U heeft ervaring als ondernemer op de markt of als ondernemer in een winkel. U laat in een korte beschrijving zien waar en wanneer u deze ervaring hebt opgedaan. Bijvoorbeeld met een kopie van een marktinschrijving. U geeft aan of u ervaring heeft in de branche waarvoor u inschrijft of met de producten of diensten die u wilt aanbieden. Bijvoorbeeld met een kopie van diploma’s of certificaten van opleidingen in deze branche. 20%
Toegevoegde waarde voor de markt Wat u biedt heeft toegevoegde waarde voor de markt. U legt uit waarom. U heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan of er vraag is naar uw product of dienst. U geeft aan hoe u dit onderzocht hebt en wat de resultaten zijn. U kunt dit baseren op onderzoek dat u zelf heeft uitgevoerd, of op onderzoek/statistieken van anderen. Voeg bijvoorbeeld een link toe naar het onderzoek of de statistieken. 15%
Maatschappelijke betrokkenheid U laat zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Voorbeelden: u verkoopt Fair Trade of biologische producten. U doet aan afvalscheiding of gaat recyclen. U begeleidt stagiaires als erkend leerwerkbedrijf of u verkoopt producten van een erkend leerwerkbedrijf. U ondersteunt goede doelen. U doneert bijvoorbeeld een deel van uw producten aan de Voedselbank. 10%
Vernieuwend product of dienst De producten die u verkoopt of de diensten die u levert zijn uniek op de betreffende markt. U bent bijvoorbeeld kapper, nagelstyliste of repareert schoenen. 5%

De scores van de toetsing aan het branchebesluit en het ondernemingsplan worden bij elkaar opgeteld en leveren zo een totaalscore op. De vrije standplaats wordt toegewezen aan de inschrijver met de hoogste score. Op voorwaarde dat de score voor het ondernemingsplan van deze inschrijver minimaal 45% is.

Goed om te weten

 • Voor de Haagse Markt geldt: u moet zélf een vrije standplaats kiezen en deze aangeven bij uw aanvraag. De gemeente wijst geen willekeurige vrije plaats aan u toe.
 • Vrije standplaatsen op de markt zijn alleen beschikbaar voor aanvragen in branches waarin op de betreffende marktdag(en) ruimte is.
 • U kunt ook een aanvraag indienen voor wijziging van de branche waarin u werkt. Deze wijziging komt overeen met de branche waarvoor u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Gebruik voor een wijziging van uw branche het Aanvraagformulier branchewijziging vaste standplaats en dagplaats.

Aanvraagformulier branchewijziging vaste standplaats en dagplaats

(PDF, 128,2 KB)
Een aanvraag in een branche waarin het maximaal aantal toegestane standplaatsen is bereikt, wordt afgewezen.
 • Een BIBOB-toets kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De Wet BIBOB staat voor ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning aanvragen bij de gemeente.
 • De vergunning wordt verstrekt voor 1 jaar. In dat jaar wordt getoetst in hoeverre de vergunninghouder de ideeën en plannen uit zijn ondernemingsplan heeft uitgevoerd. Op basis van de uitkomst wordt bepaald of u een vergunning voor onbepaalde tijd krijgt.
 • U moet minimaal 50% van het aantal marktdagen persoonlijk aanwezig zijn op uw standplaats. U kunt zich ook laten vervangen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier bijschrijven vervanger(s).

Aanvraagformulier bijschrijven vervanger(s)

(PDF, 85,3 KB)
 • In het 1e jaar is het niet mogelijk om uw standplaats te ruilen voor een andere standplaats die vrijkomt.

Stuur of breng de volgende documenten mee bij uw aanvraag. Alle documenten moeten in het Nederlands zijn geschreven.

 • Uw ondernemingsplan met uw motivatie, waarin u laat zien waarom uw onderneming een waardevolle toevoeging is voor de betreffende markt en een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden.
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft: een document waaruit uw geldige verblijfstitel in Nederland blijkt.
 • Als u buiten Nederland verblijft: een afschrift van een document waaruit blijkt dat u een vaste woon- en verblijfplaats heeft.
 • Een recente pasfoto in kleur.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die niet ouder is dan 3 maanden. Deze is afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. U kunt een VOG aanvragen op de website Begin externe link: www.justis.nl(Externe link), einde externe link.. Heeft u de verklaring nog niet ontvangen? Dan kunt u bij uw aanvraag een kopie van het aanvraagformulier van de VOG inleveren. Let wel op dat u de VOG heeft op het moment dat u de marktvergunning ontvangt.

Voor het handelen in de branche Biologisch op alle Haagse markten en in specifieke branches van de Boerenmarkt en de markt Zeeheldenkwartier moet u altijd een geldig EKO-keurmerk en/of geldige SKAL-licentie hebben. Of u moet kunnen laten zien dat u producten afneemt van leveranciers met een geldig EKO-keurmerk of geldige SKAL-licentie, aan de hand van uw inkoopfacturen.

Als er een standplaats vrijkomt, kunt u uw aanvraag doen.

 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier marktvergunning vaste standplaats en vul het Bibob-vragenformulier Marktvergunningen in.

Aanvraagformulier marktvergunning vaste standplaats

(PDF, 275,7 KB)

Bibob-vragenformulier marktvergunningen

(PDF, 215,7 KB)
 • Vul beide formulieren in, print het en onderteken het.
 • Voeg de benodigde bijlagen bij.
 • Maak dan een scan of kopie van uw ondertekende formulieren en stuur het met de benodigde bijlagen via e-mail naar: Begin link: markten@denhaag.nl, einde link. of naar: Gemeente Den Haag, bedrijfsonderdeel Markten, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag.
 • Na ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraag krijgt u een e-mail ter bevestiging. U krijgt dan ook informatie over betaling van de kosten (leges). Uw aanvraag is pas volledig als de volledige betaling is ontvangen. Pas daarna kan deze in behandeling worden genomen.
 • Het Informatiecentrum op de Haagse Markt is weer open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vanwege de beperkte ruimte mogen maximaal 2 bezoekers in het informatiecentrum aanwezig zijn. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Bij meer bezoekers moet u buiten moeten wachten tot u naar binnen mag of terugkomen als het rustiger is.
  Bel voor meer informatie naar (070) 353 93 20 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Binnenkort kunt u ook digitaal een marktvergunning voor een vaste standplaats aanvragen en de leges betalen.

Marktpas aanvragen

Zodra u een geldige vergunning hebt gekregen kunt u een marktpas aanvragen bij het marktkantoor op de Haagse Markt. Voor de marktpas betaalt u € 24,60.

Bent u uw marktpas kwijt, dan moet u een duplicaat marktpas aanvragen. Gebruik hiervoor Aanvraagformulier voor duplicaat marktpas.

Aanvraagformulier duplicaat marktpas

(PDF, 76,1 KB)

Toewijzing standplaats

Vanaf de 1e dag van het nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) kunt u uw standplaats voor het eerst gaan gebruiken. Heeft u nog geen marktpas? Zorg dan dat u de toekenning of een kopie daarvan bij u heeft.

 • De gemeente brengt voor het behandelen van een aanvraag legeskosten in rekening. Voor de aanvraag van een marktvergunning betaalt u leges per marktdag. De leges moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
 • Als u een marktvergunning heeft gekregen, moet u een marktpas aanvragen bij het marktkantoor. Voor de marktpas betaalt u leges.
 • Heeft u een vergunning voor een standplaats op de Haagse Markt dan gaat u ook een huurovereenkomst aan. Bij het aangaan van de huurovereenkomst betaalt u een borg van 1 maand huur. Daarnaast moet u maandelijks servicekosten betalen en kosten voor het verbruik van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, gas of internet.
 • Verder moet u voor het innemen van een standplaats marktgeld betalen. De tarieven voor alle Haagse markten zijn per vierkante meter. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS303688(Externe link), einde externe link.).

In februari, mei, augustus en november bekijkt afdeling Markten of alle binnengekomen aanvragen voldoen aan de voorwaarden. Inclusief de afgeronde betaling. U krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet voor een standplaats in aanmerking komt. De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens 8 weken.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070