Collecte melden

Wilt u geld, goederen of kleding inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvan een melding doen.

  • Uw instelling is vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en houdt de collecte in de door het CBF toegewezen periode.
    óf
  • Uw instelling is een vereniging of stichting die in de gemeente Den Haag is gevestigd, en die een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschaps)belang is en die collecteert buiten de periodes die door het CBF zijn toegewezen aan instellingen met CBF-keur.
  • De gebruikte collectebussen zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de naam en doelstelling van de instelling blijkt.
  • U mag niet collecteren op de weg na zonsondergang en aan huis na 21.00 uur.

U moet een collecte uiterlijk een week voor aanvang van de inzameling melden onder vermelding van de naam van de inzamelende instelling, de naam van de contactpersoon en het doel, de plaats, datum en het tijdstip van de inzameling.

Gratis.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070