Peilhoogte aanvragen

Gaat u een woning bouwen of renoveren en grenst het perceel aan de openbare straat? Dan moet u de peilhoogte ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) laten vaststellen door de gemeente.

De peilhoogte geeft de straathoogte aan op de grens tussen de openbare straat en uw perceel.

Situatietekening

 • Geef de nieuwbouw aan op een maatvaste tekening schaal 1:500 (digitaal in DWG of DGN formaat).
 • De ligging ten opzichte van de omgeving moet op de tekening duidelijk zijn (minimaal een strook van 50 meter rondom de nieuwbouw).
 • Geef de gevellijn van de nieuwbouw op de begane grond aan met arcering.
 • Geef overbouwingen van etages, luifels en dergelijke aan met een stippellijn.
 • Geef kelders of ondergrondse parkeergarages met een streep-stippellijn en een kruisaanduiding aan.
 • Ingangen geeft u aan met een pijltje, in- en/of uitritten met een dikkere pijl.
 • Zet de naam van de aanvrager en de naam van het werk in het hoofd van de tekening. Houd boven het hoofd van de tekening een ruimte van 50 x 30 millimeter vrij voor vermelding van gegevens van de Dienst Stadsbeheer.
 • Geef de kadastrale grensaanduiding aan met een streep-stippellijn.

Uitgifte-tekening

Bouwkundige tekeningen

 • De bouwkundige tekeningen van een begane grond en een kelder kunt u op de gebruikelijke schaal meesturen.
 • Geef eventuele bijzonderheden op de begane grond of kelder/garage aan met detailtekeningen of doorsneden.

Dien deze aanvraag in bij Dienst Stadsbeheer zodra u de benodigde bijlagen kunt aanleveren, maar in ieder geval niet later dan het moment waarop u de omgevingsvergunning aanvraagt of het bouwplan indient bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).

 • Vraag de peilhoogte aan met het formulier.
 • Stuur de benodigde bijlagen mee.

Gratis.

De gemeente neemt binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag contact met u op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dienst Stadsbeheer
Ingenieursbureau Den Haag
Afdeling Uitvoering
Telefoon: 06 55 84 41 75
E-mail: Begin link: peilhoogteaanvraag@denhaag.nl, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070