Ligplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een ligplaats innemen in de openbare binnenwateren van Den Haag met een woonschip, bedrijfsschip, drijvend terras bij een woonschip of terrasboot bij een horeca-inrichting? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

In Den Haag is een aantal kades aangewezen waar woon- en/of bedrijfsschepen en terrasboten bij horeca-inrichtingen mogen aanmeren. Den Haag heeft geen nieuwe ligplaatsen beschikbaar.

Een ligplaatsvergunning is nodig voor het innemen van een ligplaats in de openbare wateren van Den Haag met de volgende objecten:

  • een woonschip of bedrijfsschip
  • drijvend terras bij een woonschip
  • terrasboot bij een horeca-inrichting

Geldigheidsduur

  • Een ligplaatsvergunning voor een woonschip, bedrijfsschip en drijvend terras bij een woonschip wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.
  • Een ligplaatsvergunning voor een terrasboot bij een horeca-inrichting is 3 jaar geldig.

€ 68,30.

De vergunningprocedure duurt maximaal 13 weken.

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • kopie geldig identiteitsbewijs
  • kopie eigendomsbewijs en/of registratie scheepskadaster Rotterdam
  • recente foto van het schip
  • bij vervanging of verbouwing: bouwtekeningen

Vraag een aanvraagformulier ligplaatsvergunning aan via e-mailadres Begin link: apv-vergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Print het aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar:

Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070