Kadevergunning aanvragen

Wilt u als eigenaar van een woonschip een stuk kade bij uw ligplaats in gebruik nemen? Dan moet u een kadevergunning aanvragen. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

Voorwaarden

De maximale afmeting van het kadegebruik is 3 meter breed, gerekend vanaf de kaderand en de lengte van het woon- of bedrijfschip.

Voor wie?

Eigenaren van woon- of bedrijfsschepen.

Kosten

€ 97,50 (tarief 2022).

Hoelang duurt het?

De vergunningprocedure duurt maximaal 8 weken.

Nodig bij de aanvraag

Stuur met het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier een situatieschets mee.

Aanvragen

Vraag een aanvraagformulier kadevergunning aan via e-mailadres: APV-vergunningen@denhaag.nl

Print het aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar:

Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag

Zie ook: