Kadevergunning aanvragen

Wilt u als eigenaar van een woonschip een stuk kade bij uw ligplaats in gebruik nemen? Dan moet u een kadevergunning aanvragen. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

Voorwaarden

De maximale afmeting van het kadegebruik is 3 meter breed, gerekend vanaf de kaderand en de lengte van het woon- of bedrijfschip.

Voor wie?

Eigenaren van woon- of bedrijfsschepen.

Kosten

€ 93,95 in 2020.

Hoe lang duurt het?

De vergunningprocedure duurt maximaal 8 weken.

Nodig bij de aanvraag

Stuur met het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier een situatieschets mee.

Aanvragen

Print het aanvraagformulier kadevergunning, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. Afdeling Riolering en Waterbeheersing, Bureau KLWB
Fahrenheitstraat 190
2561 EH Den Haag

Aanvraagformulier kadevergunning (PDF, 23,1 kB)