Rioolaansluiting aanvragen

Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

In Den Haag zijn alle huizen en bedrijven aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Wilt u voor een nieuw huis of renovatie een aansluiting op het rioolstelsel aan laten leggen of het riool vervangen? Vraag dit dan aan bij de afdeling Riolering, Wegen en Bodem van de gemeente Den Haag.

Een aansluiting op het hoofdriool mag u niet zelf maken. U moet de aansluiting aanvragen en met de volgende zaken rekening houden:

 • De rioolaansluiting moet gemaakt worden door de aannemer die in opdracht van de gemeente deze werkzaamheden verricht.
 • Op het terrein mogen geen obstakels, zoals puin, bouwmaterialen en steigers liggen.

De doorvoer van de riolering door de gevel heen heet ‘uitbrenger’. Voor de rioolaansluiting moet een uitbrenger aan de volgende eisen voldoen:

 • de onderkant van de buis ligt 80 centimeter onder toekomstig straatniveau
 • de uitbrenger is star aangeboden. Dat wil zeggen: zonder flexibele slang die de grondzettingen kan opvangen (polderstuk)
 • de uitbrenger heeft een minimale diameter van 160 millimeter (of in overleg groter)
 • de uitbrenger wordt 30 tot 50 centimeter voorbij de erfgrens aangeboden
 • de uitbrenger is zichtbaar aanwezig
 • er is duidelijk verschil tussen afvoerpijpen voor regenwater en afvoerpijpen voor rioolwater

Hieronder vindt u de uitgebreide voorwaarden:

Voorwaarden aanvraag rioolaansluiting Riolering Den Haag 2017

(PDF, 25,5 KB)

 • Schetstekening op schaal 1:1000 of grotere schaal met de plaats, de diameter en het materiaal van het aansluitpunt.
 • Als een bouwvergunning of een Wet milieubeheer-vergunning nodig is, een kopie van die vergunning.

Vraag online een aansluiting op het riool aan via het formulier Aansluiting riolering.

U kunt ook de documenten per post opsturen naar:

Afdeling Riolering, Water en Bodem
t.a.v. de heer A. Daoudi
Spui 70
2511 BT Den Haag

U betaalt zelf de kosten van de aansluiting op het rioolstelsel. De gemeente neemt de aansluiting vervolgens in beheer. De prijs is afhankelijk van de situatie.

 • Van de aannemer krijgt u een offerte die de gemeente heeft goedgekeurd.
 • U betaalt de kosten voordat de werkzaamheden beginnen.
 • Wilt u van de algemene voorwaarden afwijken? Dat kan bij uitzondering en in overleg met de opzichter van de afdeling Riolering, Wegen en Bodem. Dit wordt in de prijs verrekend.
 • Wijzigt de situatie? Dan worden de meerwerkkosten in de eindafrekening met u verrekend.

De aansluiting op het riool duurt minimaal 6 weken nadat u de gevraagde gegevens naar de gemeente heeft gestuurd.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070