Omgevingswet

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u te maken met de Omgevingswet. De regels die hierin staan gelden voor iedereen: bedrijven, organisaties, ondernemers en burgers.

Waarom de Omgevingswet?

In de Omgevingswet staan alle regels die gelden voor de omgeving waarin we leven, wonen en werken. Denk aan woningen, winkels, kantoor- en bedrijfspanden, wegen, kanalen, grachten en parken.

In het omgevingsplan van de gemeente staan regels over wat er in de stad gebouwd mag worden, hoe dat gebeurt en waar de gebouwen voor worden gebruikt. Dit omgevingsplan vervangt per 1 januari 2024 de verschillende bestemmingsplannen die dit altijd regelden.

Ga in overleg

Door de Omgevingswet is het belangrijk dat andere mensen mee kunnen praten over uw plan. Bij een bouwproject zijn dat bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen. Of eigenaren van panden of grond naast uw bouwlocatie. Betrek deze partijen bij uw plannen. En doe dit voor u een vergunning aanvraagt.

Heeft u plannen voor uw eigen huis of woning? Betrek dan uw buren. Denk aan de bouw van een carport, dakkapel of stalling voor uw fiets of scootmobiel. Sluiten uw plannen niet aan op het omgevingsplan van de gemeente? Dan bent u verplicht om met uw buren te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld als u hoger bouwt dan volgens het omgevingsplan mag. Of als u een stalling voor uw scootmobiel wilt bouwen op een plek waar dat niet mag. Lees meer informatie op de Begin link: webpagina Bouwen in en met de buurt, einde link. .

Als u een vergunning aanvraagt moet u aangeven hoe mensen zijn betrokken, wat dit heeft opgeleverd en wat u met de vragen en opmerkingen heeft gedaan.

Regel de controle op de bouwkwaliteit

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) geldt net als de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024. Hierdoor is voor veel voorkomende nieuwbouwprojecten als een eengezinswoning of eenvoudig bedrijfspand geen technische bouwvergunning meer verplicht. Of een technische bouwvergunning verplicht is of niet, controleert u in het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link..

Valt uw project onder de Wkb? Dan is het bouwtechnische deel van uw project geen onderdeel van uw vergunningaanvraag. Het bouwtechnische deel wordt dan door uw kwaliteitsborger beoordeeld. U moet het project dan melden bij de gemeente. Lees meer op de pagina Begin link: Melding Wet kwaliteitsborging (Wkb-melding), einde link. .

Meer informatie

Kijk ook op de website Begin externe link: omgevingswet.overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070