Bedrijfsactiviteitenvergunning aanvragen of veranderen

Wilt u een bedrijf starten in de winkelgebieden Weimarstraat / Beeklaan of Jan Luykenlaan / Van Baerlestraat? Vraag dan hier een bedrijfsactiviteitenvergunning aan. Heeft u al een vergunning? Dan kunt u deze hier veranderen.

De gemeente wil met een verplichte vergunning voorkomen dat criminelen op deze 2 plekken een bedrijf kunnen starten of hebben. De vergunningplicht geldt in de winkelgebieden:

 • Weimarstraat / Beeklaan, het gaat om:
  • de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan
  • de Beeklaan tussen de Weimarstraat en De Gheijnstraat
 • Jan Luykenlaan / Van Baerlestraat, het gaat om:
  • de Jan Luykenlaan tussen de Joan Blassiusstraat/Tesselschadelaan en de Moerweg
  • de Van Baerlestraat tussen de Jan Luykenlaan en de Pieter Langendijkstraat

 • U leidt uw bedrijf in het gebied waarvoor een bedrijfsactiviteitenvergunning verplicht is.
 • Uw bedrijf is gevestigd in een gebouw dat publiek bereikbaar is.
 • U vraagt de vergunning zelf aan, of een persoon die u heeft gemachtigd (deze persoon mag dan namens u de vergunning aanvragen).

Om een bedrijfsactiviteitenvergunning aan te vragen vult u onderstaande formulieren in:

Aanvraagformulier vergunning bedrijfsactiviteiten

(PDF, 210,0 KB)

Formulier Wet Bibob en Vergunningen

(PDF, 515,8 KB)

Stuur uw complete aanvraag met de nodige bijlagen naar Begin link: bedrijfsactiviteitenvergunning@denhaag.nl, einde link. .

Gratis.

Een medewerker van de gemeente neemt na het indienen van uw aanvraag contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak wordt gecontroleerd of uw aanvraag en de bijlagen volledig en ondertekend zijn. Dit is verplicht.

De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken.

Beheerder(s) veranderen

Heeft u een vergunning en wilt u de beheerder(s) van de vergunning veranderen? Vul dan hieronder het formulier in. Een verandering doorgeven is gratis.

Formulier Beheerder(s) veranderen

(PDF, 49,7 KB)

Stuur het formulier en een kopie van een geldig Begin link: identiteitsbewijs, einde link. van de nieuwe beheerder(s) via e-mail naar Begin link: bedrijfsactiviteitenvergunning@denhaag.nl, einde link. .

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. In de tussentijd mogen de beheerder(s) die op de aanvraag staan al als beheerder werken in het bedrijf. Let op: er moet dan een kopie van de aanvraag in uw bedrijf zijn.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070