Vergunning tijdelijke verhuur particuliere koopwoning aanvragen

Heeft u een nieuwe woning gekocht en lukt het niet om uw oude woning te verkopen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw huis tijdelijk verhuren. U heeft daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Wanneer u toestemming krijgt, krijgt u een vergunning tijdelijke verhuur.

 • Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u bij de aanvraag een bewijs van betaling en de overige benodigde bijlagen meestuurt.
 • De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar.
 • Voordat u de woning kunt verhuren, heeft u altijd toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De gemeente toetst niet of de hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat, dat is een zaak tussen u en de hypotheekverstrekker.
 • Bij tijdelijke verhuur van uw koopwoning is geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Voor de uitleg van gevolgen van tijdelijke verhuur voor uw belastingaangifte kunt u terecht op de website van Begin externe link: Vereniging Eigen Huis(Externe link), einde externe link..

De gemeente toetst uw aanvraag aan de voorwaarden die in de Leegstandswet staan:

 • U heeft een andere woning gekocht en de koopwoning waarvoor u de vergunning aanvraagt staat leeg. Er is dus sprake van dubbele hypotheeklasten.
 • De koopwoning behoort tot een van de volgende wettelijke categorieën koopwoningen en is:
  • een nieuwbouwwoning en nooit bewoond geweest, of
  • onafgebroken of grotendeels bewoond geweest door de eigenaar in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • klaar voor bewoning sinds maximaal 1 jaar. Vanaf dat tijdstip is de woning door de eigenaar onafgebroken of grotendeels bewoond tot het tijdstip van leegkomen, of
  • in de 10 jaar voordat de aanvraag ingediend wordt niet langer dan 3 jaar geheel of grotendeels als woning verhuurd geweest
 • De eigenaar kan de woning niet op een andere manier verkopen of verhuren en kan er niet zelf in wonen.
 • Eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.
 • Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

 • Voeg een bewijs toe dat uw huis in de verkoop staat: een verkoopopdracht aan de makelaar, een advertentietekst of een taxatierapport.
 • Betaal de kosten (kijk voor het bedrag bij Kosten) en voeg een betalingsbewijs bij (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift).
 • Bent u de eigenaar van de woning maar vraagt iemand anders voor u de vergunning aan? Dan moet u als eigenaar van de woning een schriftelijke volmacht meesturen.

Digitaal

Log in via DigiD, vul het formulier Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur in, voeg de bijlagen toe en kies voor betalen met iDEAL. Let op: dit kan alleen als u staat ingeschreven op een adres in Den Haag.

Schriftelijk

Vul het formulier Aanvraag vergunning tijdelijk verhuur in, print het en onderteken het. Stuur het met de bijlagen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
t.a.v. DSO afdeling Wonen
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

€ 191,35

De kosten kunt u overmaken aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling:

 • bankrekeningnummer NL17 BNGH 0285109626
 • ten name van Gemeente Den Haag, Financiële administratie
 • onder vermelding van ‘FA417 / TV + adres en huisnummer’

Binnen 4 weken krijgt u bericht van de gemeente op uw aanvraag tijdelijke verhuur.

De huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn bij tijdelijke verhuur niet van toepassing. Maar op grond van artikel 16 van de Leegstandswet worden wel eisen gesteld aan de huurovereenkomst die u aangaat.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u bellen met (070) 353 40 37 en uw vragen stellen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070