Exploitatievergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, moet u daarvoor een exploitatievergunning hebben. Voor de speelautomaten is ook een aanwezigheidsvergunning nodig.

Op dit moment is het niet mogelijk een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal aan te vragen. Het maximale aantal vergunningen (7) dat de gemeente afgeeft, is bereikt. U kunt daarom geen vergunning aanvragen. Zodra dit weer kan, wordt dat op deze pagina gemeld.

  • De beheerder is 25 jaar of ouder.
  • De ondernemer of beheerder staat niet onder curatele. Ook is er geen bewind ingesteld over 1 of meer aan hem toebehorende goederen.
  • De speelautomatenhal zorgt niet voor te veel overlast in de omgeving. De burgemeester oordeelt daarover.

Bij uw aanvraag moet u een aantal gegevens laten zien:

  • Een nauwkeurige beschrijving van de inrichting. Neem daarbij ook een plattegrond mee waarop staat waar in de speelautomatenhal u welke automaat opstelt.
  • Een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  • Een verklaring dat u toestemming heeft om de ruimte te mogen gebruiken.
  • Een Begin link: verklaring omtrent het gedrag (VOG), einde link. van de ondernemer en van de beheerder. Is de ondernemer een rechtspersoon? Voeg dan een verklaring over het gedrag toe van de persoon die de onderneming volgens de statuten vertegenwoordigt.
  • Het GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra.

Een medewerker van de horecabalie van de gemeente neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Het is wettelijk verplicht dat uw aanvraag en de bijlagen tijdens de afspraak op volledigheid gecontroleerd en ondertekend worden.

€ 740,65

De gemeente berekent kosten om een aanvraag voor de vergunning in behandeling te nemen (leges). Die kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

De burgemeester beslist over de aanvraag. Dat gebeurt binnen 12 weken. De beslissing kan 1 keer worden uitgesteld voor een periode van maximaal 12 weken.

De gemeente verleent niet meer dan 7 vergunningen voor speelautomatenhallen. Voor een aantal gebieden is het maximale aantal vergunningen vastgelegd:

  • voor het uitgaansgebied van Scheveningen maximaal 4 vergunningen
  • voor het centrum van Den Haag maximaal 3 vergunningen

Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Begin link: Horecawijzer, einde link. in en zie direct wat u nodig heeft.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070