Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Een nieuwe baan? Dan kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit wordt ook een ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd.

Er zijn bedrijven die tegen betaling een VOG voor u aanvragen. De gemeente raadt dit af. Vanwege extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt een VOG veilig en voordelig digitaal aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid of schriftelijk bij de gemeente.

U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Den Haag.

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een ingevuld aanvraagformulier.
  • Bij machtiging: een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en gemachtigde en een ondertekende machtigingsbrief waarin u vermeldt wie u toestemming geeft om namens u de aanvraag in te dienen.

Machtigingsbrief BRP

(PDF, 77,8 KB)

  • Een digitale aanvraag doet u bij Justis. Op de website van Justis(Externe link) leest u hoeveel dat kost.
  • Een schriftelijke aanvraag via de gemeente kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie.

U kunt op Stadhuis Spui pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurt de verklaring naar uw adres. Dit kan 2 tot 4 weken duren.

U vraagt een VOG digitaal of schriftelijk aan. Een digitale aanvraag doet u samen met uw werkgever. U kunt een VOG ook schriftelijk aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In sommige situaties kan met spoed een VOG nodig zijn. In bijzondere gevallen kunt u gebruikmaken van een spoedprocedure. Meer hierover lees u op de website van de dienst Justis(Externe link).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft de verklaring af.

Digitale aanvraag

Een VOG kunt u digitaal aanvragen. Dit is sneller en goedkoper dan een papieren aanvraag via de gemeente. Bij een digitale aanvraag dienen de werkgever en de werknemer samen een aanvraag in. Kijk voor meer informatie over het digitaal aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag op de website van dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid(Externe link).

Schriftelijke aanvraag via de gemeente

U krijgt meestal van uw werkgever een aanvraagformulier voor een VOG. Ook kunt u de formulieren downloaden van de website van dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid(Externe link).

  • De gemeente controleert de ingevulde gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en verstuurt de aanvraag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurt de verklaring binnen 2 tot 4 weken naar uw huisadres.

Heeft u vragen over uw papieren aanvraag? Neem dan contact op met de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid(Externe link), telefoonnummer (088) 998 22 00. De gemeente bewaart uw schriftelijke aanvraag 3 maanden.

Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Denk daarbij aan leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of aan gastouders, gastouderbureaus en huisgenoten van gastouders. Ook als u met vertrouwelijke gegevens gaat werken kan uw werkgever om een VOG vragen.

Als jongeren een nieuwe baan of stage krijgen, kan de werkgever om een VOG vragen. Een strafblad betekent niet automatisch dat de VOG wordt geweigerd. Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een jongerenwebsite, die aansluit bij de doelgroep en antwoord geeft op de meest voorkomende vragen over de VOG: www.watdevog.nl(Externe link). Onderdeel hiervan is een VOG-check voor jongeren. Naast de website zijn er ook voorlichtingsfilms beschikbaar voor jongeren en jeugdprofessionals:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070