Zero-emissiezone

Vanaf 1 januari 2025 is er in het centrum een zero-emissiezone. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in deze zone rijden, moeten dan schoon zijn. Dat betekent dat ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. Op 1 januari 2026 wordt deze zone uitgebreid naar de kust van Den Haag.

Voor oudere bestel- en vrachtauto’s is er tot 2030 een overgangsregeling en wordt de zero-emissiezone in stappen ingevoerd.

Den Haag is 1 van 28 steden in Nederland die vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren. De uitlaatgassen van bestel- en vrachtauto’s vervuilen de lucht en brengen te veel CO2 in de lucht. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. Om de stad leefbaar en gezond te houden, moet de luchtkwaliteit verbeteren.

Voor welke voertuigen geldt de zero-emissiezone in het centrum?

De zero-emissiezone in het centrum geldt voor bestel- en vrachtauto’s voor zakelijk gebruik, die ondernemers gebruiken voor stadslogistiek. Dat is het halen en brengen van spullen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • winkels en horeca bevoorraden
  • materialen naar bouwterreinen brengen
  • pakketjes bezorgen
  • onderhoud doen aan woningen (bijvoorbeeld loodgieters)

Mag u de zero-emissiezone in?

Controleer of en tot wanneer uw voertuig mag rijden in de zero-emissiezone. Doe de de kentekencheck op Begin externe link: www.logistiek070.com(Externe link), einde externe link..

Overgangsregeling

De emissieklasse is een cijfer dat aangeeft hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner uw voertuig.

Bestel- en vrachtauto’s met emissieklasse 4 of lager mogen tot 1 januari 2025 de zero-emissiezone in.

Bestel- en vrachtauto’s met emissieklasse 5 of 6 mogen ook na 1 januari 2025 de zero-emissiezone in. Voor deze voertuigen geldt wel een overgangsregeling. Bekijk de regeling hieronder.

Bestaande bestelauto’s (voor 1 januari 2025 op kenteken gezet)

  • met emissieklasse 5 – mogen tot 1 januari 2027 in de zero-emissiezone rijden.
  • met emissieklasse 6 – mogen tot 1 januari 2028 in de zero-emissiezone rijden.

Bestaande vrachtauto’s (voor 1 januari 2025 op kenteken gezet)

  • Bakwagens met emissieklasse 6 (die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn) mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.
  • Trekker-opleggercombinaties (die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn) mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.

Vanaf 1 januari 2030 geldt er geen overgangsregeling meer. Dan moeten alle vrachtauto’s en bestelbusjes helemaal schoon zijn.

Waar ligt de zero-emissiezone Centrum?

De grenzen van de zero-emissiezone Centrum zijn dezelfde als van de huidige milieuzone voor dieselauto’s. Bekijk waar de Begin externe link: zero-emissiezone Centrum(Externe link), einde externe link. ligt.

De zero-emissiezone komt binnen de Centrumring (S100) en de Professor B.M. Teldersweg (S200) te liggen. De Centrumring en de Professor B.M. Teldersweg zelf horen niet bij de zone. De definitieve grootte van de zero-emissiezone wordt vastgesteld in een verkeersbesluit dat begin 2024 wordt genomen.

Uitbreiding zero-emissiezone kust

Vanaf 1 januari 2026 wordt de zero-emissiezone uitgebreid naar de kust. Het nieuwe gebied loopt van de kust tot en met de Laan van Meerdervoort en van de Hubertustunnel tot aan de Monsterseweg. Deze nieuwe zero-emissiezone ligt tegen de zone van het Centrum aan. De gemeente werkt dit plan verder uit en informeert bewoners en ondernemers zodra er meer bekend is.

Vrijstellingen en ontheffingen

Ondernemers met bestel- of vrachtauto

Het kan zijn dat u met uw bestel- of vrachtauto geen toegang heeft tot de zero-emissiezone. Bijvoorbeeld omdat uw auto een te lage emissieklasse heeft of te oud is. Er wordt voor bepaalde auto’s een uitzondering gemaakt. Dat worden ook wel vrijstellingen en ontheffingen genoemd. Een vrijstelling geldt op basis van het kenteken van uw auto. Als u recht heeft op een vrijstelling, krijgt u die automatisch. Een vrijstelling hoeft u dus niet aan te vragen.

Een ontheffing moet u wel zelf aanvragen. Er zijn regels om een vrijstelling of ontheffing te krijgen. Deze regels zijn bijna klaar.

Bewoners met bestel- of vrachtauto

De Rijksoverheid bekijkt samen met gemeenten hoe bewoners een ontheffing kunnen krijgen voor privégebruik. Zij moeten wel kunnen bewijzen dat ze het voertuig niet zakelijk gebruiken. Zodra hierover een besluit genomen is, leest u dat op deze website.

Bakwagens

Voor Euro 6 bakwagens (N2 en N3 voertuigen) die zwaarder zijn dan 3500 kg gelden aangepaste toegangsregels tot de zero-emissiezones (ZE-zones).

Bakwagens met een Datum Eerste Toelating (DET) van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 krijgen tot 1 januari 2028 een ontheffing voor de ZE-zones. Dit gebeurt automatisch. Deze voertuigen kunnen daardoor 3 jaar langer in zero-emissiezones rijden. Zo hebben ondernemers langer de tijd om hun voertuigen of hun bedrijf geschikt te maken voor de ZE-zones.

Aanvraag via digitaal loket

Een aanvraag voor een ontheffing gaat via een digitaal loket dat nu voor alle zero-emissiezones in Nederland wordt gemaakt. Dat loket is in de tweede helft van 2024 klaar. Meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen vindt u op Begin externe link: www.opwegnaarzes.nl(Externe link), einde externe link..

Hulp bij overstappen naar schoon vervoer

Bent u ondernemer? Mogelijk heeft het invoeren van de zero-emissiezone gevolgen voor u. De overgang naar de emissievrije zone lijkt ver weg. Toch is het belangrijk om u nu al voor te bereiden om over te stappen naar schoon vervoer. Het Rijk en de gemeente helpen ondernemers hierbij met:

Subsidie kopen of leasen

Wilt u een bedrijfsauto kopen of leasen die de lucht niet vervuilt? Vraag dan subsidie aan bij het Rijk. De subsidie is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Lees meer over de:

Adviesgesprek of wagenparkscan

Vraag een gratis adviesgesprek of wagenparkscan aan bij logistiek makelaar Michel Oldenburg. Stuur hiervoor een e-mail naar: Begin link: michel@smartidservices.com, einde link. .

Subsidie voor sloop oude bestelauto’s

Wilt u een bestelauto die op diesel of benzine rijdt laten slopen? En staat de bestelauto sinds 1 januari 2024 of langer op uw naam? Dan kunt u € 3.500 subsidie krijgen voor elke auto die u laat slopen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina Begin link: Subsidie aanvragen voor sloop oude bestelauto’s, einde link. .

Samenwerking in platform Logistiek070

De gemeente werkt samen met ondernemers- en brancheorganisaties in het Begin externe link: platform Logistiek070)(Externe link), einde externe link.. Het platform maakt plannen en geeft voorbeelden voor duurzame en slimme stadslogistiek. Ook werken ze samen aan de invoering van de zero-emissiezone.

Zero-emissiezones voor taxi’s uitgesteld

Op woensdag 20 december 2023 heeft de Tweede Kamer besloten dat het voorstel om een uitstootvrije zone voor taxi’s in te voeren niet wordt behandeld (controversieel verklaard) tot er een nieuw kabinet is.

Het is op dit moment onduidelijk welke gevolgen dit heeft en of de startdatum van 1 januari 2025 blijft staan. Zodra er meer duidelijk is over de landelijke ontwikkelingen ontvangen Haagse taxi-eigenaren en andere belanghebbenden bericht.

Uw reactie geven

Bekijk het ontwerp Begin externe link: Verkeersbesluit voor de Zero-emissiezone centrum (RIS318199)(Externe link), einde externe link.. U kunt van 15 maart 2024 tot 11 april 2024 aan de gemeente laten weten wat u van deze voorlopige besluiten vindt.

U kunt op 2 manieren reageren:

  • U kunt via Begin link: zero-emissiezone@denhaag.nl, einde link.  een reactie geven. Zet in het onderwerp van de e-mail: Zienswijze ZE-zone centrum Den Haag.
  • U kunt via de post een reactie geven. Stuur een brief naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Luchtkwaliteit, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag. Geef de brief als onderwerp: Zienswijze zero-emissiezone centrum Den Haag.

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070