Inschrijving marktregister voor dagplaats of standwerker flexplaats aanvragen

De gemeente heeft dagplaatsen en standwerker flexplaatsen op de Haagse Markt en op diverse wijk- en themamarkten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u inschrijving in het marktregister aanvragen.

 • U kunt als natuurlijk persoon slechts actief zijn op 1 Haagse markt per dag.
 • Alleen handelingsbekwame natuurlijke personen worden in het marktregister opgenomen.
 • Inschrijving in het marktregister is geldig voor 1 markt en 1 branche.
 • Inschrijving in het marktregister is geldig voor 1 jaar.
 • U moet een vast woon- of verblijfplaats hebben in Nederland.
 • U moet rechtmatig in Nederland verblijven.
 • U moet voldoen aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie (denk bijvoorbeeld aan diploma’s en certificaten).
 • U mag de afgelopen 5 jaar niet verwijderd zijn uit het marktregister vanwege overtredingen van de marktverordening.

Kijk voor alle voorwaarden in de Vaststelling Marktreglement Den Haag 2016 (RIS295973)(Externe link).

Stuur of breng de volgende documenten mee bij uw aanvraag. Alle documenten moeten in het Nederlands zijn geschreven.

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een document waaruit uw geldige verblijfstitel in Nederland blijkt, als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Een afschrift van een document waaruit blijkt dat u een vaste woon- en verblijfplaats heeft, als u buiten Nederland verblijft.
 • Recente pasfoto in kleur.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die niet ouder is dan 3 maanden. Deze is afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. U kunt een VOG aanvragen op de website www.justis.nl(Externe link). Heeft u de verklaring nog niet ontvangen? Dan kunt u bij uw aanvraag een kopie van het aanvraagformulier van de VOG inleveren. Let wel op dat u de VOG heeft op het moment dat u de marktvergunning ontvangt.
Voor het handelen in de branche Biologisch op de Haagse Markt en in alle branches van de Boerenmarkt en voor de markt Zeeheldenkwartier heeft u ook een EKO-keurmerk en/of SKAL-licentie nodig.

 • Voor de aanvraag van een marktvergunning betaalt u € 23,35 leges per marktdag in 2023. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
 • Voor het innemen van een standplaats betaalt u marktgeld.

Het streven is om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens 8 weken.

 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier inschrijving marktregister voor een dagplaats of een standwerker flexplaats.
 • Vul het formulier in, maak er een scan van en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar markten@denhaag.nl.

Aanvraagformulier inschrijving marktregister voor een dagplaats of een standwerker flexplaats

(PDF, 210,7 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070