Kadastrale dienstverlening

Heeft u kadastrale informatie nodig? Of wilt u een offerte voor het maken van een tekening voor het splitsen in appartementsrechten? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke Kadasterbalie.

Kadastrale informatie is informatie over zakelijke rechten op grond en gebouw. De volgende informatie kunt u opvragen bij het Kadaster:

  • eigenaar van het pand (eigendomsgegevens)
  • uittreksel hypotheken en/of beslagen
  • akten van beslagen, hypotheek en splitsing in appartementsrechten
  • akte van uitgifte in erfpacht
  • akte van heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht (van ná 1986)
  • situatietekening van het kadastrale perceel
  • publiekrechtelijke beperkingen, zie Begin link: Aanschrijving pand, informatie opvragen, einde link.

Wilt u kadastrale informatie opvragen? Dan kunt u dat doen via het landelijk Kadaster of via de Kadasterbalie van de gemeente.

Zelf opvragen via het landelijk Kadaster

U kunt de informatie zelf opzoeken bij het landelijk Kadaster op Begin externe link: www.kadaster.nl(Externe link), einde externe link..

Opvragen bij de gemeente

De Kadasterbalie in Den Haag geeft dezelfde informatie als het landelijk Kadaster. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de Kadasterbalie.

Het bekijken en opvragen van kadastrale informatie kost geld. De kosten hangen af van uw vraag. U moet de kosten meteen betalen. U kunt bij de Kadasterbalie alleen pinnen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070